Katedra Literatury Staropolskiej KUL

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

Convivium

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

Dr Anna Nowicka-Struska

adiunkt Zakładu Literatury Staropolskiej UMCS,
autorka książki Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego (2008), edytorka Kazań lubelskich Andrzeja Kochanowskiego (2010) i Faworu niebieskiego Pawła Ruszla (2013),
autorka wielu studiów poświęconych dziejom dawnej literatury polskiej

wygłosi referat

Lublin jako miejsce święte
w piśmiennictwie dewocyjnym XVII i XVIII wieku

 

Spotkanie odbędzie się
we wtorek 27 maja 2014 r. o godz. 16. 30
w Czytelni Instytutu Filologii Polskiej KUL
(Gmach Główny, sala nr 9)

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2014, godz. 15:47 - Wiesław Pawlak