Katedra Literatury Staropolskiej KUL

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

Convivium

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

Prof. Rolf Fieguth

emerytowany profesor Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim,

jeden z najwybitniejszych spośród pracujących poza Polską badaczy dziejów jej literatury od renesansu po współczesność, znakomity tłumacz, autor książek poświęconych twórczości Mickiewicza, Norwida, Gombrowicza oraz wielu studiów obejmujących

rozległe spektrum dziejów literatur słowiańskich,

laureat wielu nagród i doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

wygłosi referat

Dlaczego Franciszek Dionizy Kniaźnin przełożył „Treny” Kochanowskiego na łacinę?

Spotkanie odbędzie się

w środę 22 października 2014 r. o godz. 14. 30

w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2015, godz. 20:28 - Wiesław Pawlak