Katedra Literatury Staropolskiej KUL

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

 Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Dr hab. Wiesław Pawlak

 

pracownik Katedry Literatury Staropolskiej KUL, autor książek Koncept w polskich kazaniach barokowych (2005), De eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku (2012)oraz licznych studiów poświęconych literaturze renesansu i baroku

wygłosi referat

Bł. Stanisław Papczyński wobec głównych nurtów

polskiej kultury duchowej XVII wieku

 

Spotkanie odbędzie się

18 maja 2016 r. o godz. 16.00 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

 

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2016, godz. 11:00 - Wiesław Pawlak