Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Dr Michał Hanczakowski

wykładowca Uniwersytetu im. Franciszka Palackiego w Ołomuńcu,

autor wielu studiów poświęconych relacjom kulturowym polsko-czeskim

oraz problematyce pogranicza

wygłosi referat

 

Polska w pamiętnikach Pavla Korky z Korkyně,

czyli o czeskim spojrzeniu na Rzeczpospolitą Obojga Narodów

w relacjach podróżniczych i pamiętnikarskich II poł. XVI wieku

 

 

Spotkanie odbędzie się

9 czerwca 2016 r. o godz. 14.30 w sali CTW-56

(Centrum Transferu Wiedzy)

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2016, godz. 11:04 - Wiesław Pawlak