Katedra Literatury Staropolskiej KUL 

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych. 

 

Prof. dr hab. Waldemar Kowalski

 

kierownik Zakładu Historii XVI-XVIII wieku

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

wybitny badacz stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej oraz zagadnień emigracji z Wysp Brytyjskich do Europy Środkowej w XVI i XVII stuleciu, 

wygłosi referat

 

O nieefektywności

ewangelickiej indoktrynacji chłopów w Małopolsce w wieku XVI

(na podstawie druku polemicznego „Catholici et sectarii concertatio” oraz dialogu „Rozmowa nowa niektórego pielgrzyma z gospodarzem o niektórych cerymonijach kościelnych” Stanisława ze Szczodrkowic Morawickiego).

 

Spotkanie odbędzie się

30 maja 2017 r. o godz. 15.00 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2017, godz. 10:29 - Wiesław Pawlak