Nauka / Projekty

Cued Speech Europa

Projekty | 2021-09-09

Projekt CUED SPEECH EUROPA ma na celu promocję metody wspierającej rozwój słuchowo-językowy w fonicznych językach narodowych: francuskim, polskim i włoskim. Od wielu dziesięcioleci adaptacje Cued Speech służą poprawie włączenia osób niesłyszących i słabosłyszących do uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawie jakości edukacji we wszystkich typach placówek. Bardzo ważne jest ukazanie korzyści ze stosowania tej metody. Cued Speech jest bardzo prostą techniką, która powstała, by wspomagać osoby z uszkodzeniami słuchu, które mimo coraz doskonalszych protez i wczesnej rehabilitacji mają trudności w dostępie do języka. CS w przystępny i precyzyjny sposób pozwala na komunikowanie się osób słyszących, rodziców, przyjaciół, terapeutów, logopedów i nauczycieli z niesłyszącymi. Cued Speech jest techniką wspomagającą, umożliwiającą rozumienie mowy w języku mówionym. Idealnym rozwiązaniem jest zbudowanie wspólnoty komunikującej się konsekwentnie z użyciem wybranej metody, by ułatwić przyswajanie języka i uczenie się mowy. Cued Speech ma wiele adaptacji, m.in. włoską (Parola Italiana Totalmente Accessible), francuską (Langue française Parlée Complétée – LPC ou LfPC) i polską (fonogesty). Skuteczność CS jest możliwa do osiągnięcia nawet przy stosowaniu jej przez część lub tylko jedną osobę z otoczenia.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych pod linkiem