Czwartki z Uniwersytetem Otwartym” to nowa inicjatywa Uniwersytetu Otwartego KUL. Jak sama nazwa wskazuje, co czwartek, na stronie internetowej UO oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych publikowane będą animacje edukacyjne przybliżające tematykę zajęć dla grup szkolnych, proponowanych przez KUL. Cykl wstępnie zaplanowany został do końca semestru.

 

Jak mówi Michał Bednarczyk z Uniwersytetu Otwartego KUL - Krótkie filmy dostosowane do wieku odbiorców (dla klas 1-3 oraz 4-8) stanowią zapowiedź i wprowadzenie do zajęć dla grup szkolnych Uniwersytetu Otwartego realizowanych niegdyś stacjonarnie na uniwersytecie, do których prowadzenia mamy nadzieję powrócić po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej. Wierzymy, że nasze propozycje spodobają się uczniom i zachęcą do udziału w aktywnościach Uniwersytetu Otwartego.

 

Uniwersytet Otwarty KUL powstał w 2012 roku. Jego działalność obejmuje wszelkie formy kształcenia, które wykraczają poza standardową ofertę uniwersytetu. Zgodnie z ideą kształcenia się przez całe życie, prowadzi wykłady i warsztaty dla grup szkolnych na każdym etapie edukacji, kursy i szkolenia dla młodzieży i dorosłych, programy edukacyjne dla osób z zagranicy oraz wydarzenia o charakterze otwartym dla szerokiej publiczności. Dotychczas w zajęciach dla szkół podstawowych średnio uczestniczyło około tysiąca uczniów rocznie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także bezpłatne zajęcia dla szkół średnich - cykliczne Uniwersyteckie Powtórki Przed Maturą, Akademia Prawa Europejskiego i Akademia Młodych Humanistów.

 

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021, godz. 14:50 - Leszek Wojtowicz