Udział w konferencjach i sesjach naukowych:

 

2013 

 • Sesja naukowa: Biblia w tekstach kultury, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 8 czerwca 2013 r.  Referat: Maria Magdalena Apostołka Apostołów czy najważniejsza z apostołów? Pozycja i rola Marii magdaleny w filmie Abla Ferrary "Maria" i w apokryficznej "Ewangelii wg Marii Magdaleny".
 • Ogólopolska Koferencja Naukowa: Postać Księdza w literaturze, KUL - Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, 19-20 kwietnia 2013 r. Referat: Postacie księży w opowiadaniach Wojciecha Albinskiego.

 2012

 • Ogólopolska Konferencja Naukowa: Sacrum w literaturze polskiej po roku 1989, KUL, Lublin 25-26 października 2012 r. Referat: Sacrum i wiara w wywiadach rzekach z osobami świckimi.
 • Sesja naukowa: Dramat i tear religijny - wyróżniki i paradygmaty, KUL, Nałęczów 10-12 września 2012. Referat: Miłość może być bowiem zderzeniem. "Przed sklepem jubilera" Karola Wojtyły czytelną czy nieczytelna katechezą na temat teologii ciała.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 10-12 maja 2012 r. Referat: Świecka pisarka w klasztorze - twórczość Marii Winowskiej, jako biografki kandydatów na ołtarze i założycieli zgromadzeń zakonnych.
 • Konferencja: Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi. Ideowy wizerunek Jagiellonów oczami wsółczesnego humanisty, KUL, Lublin 21-22 czerwca 2012. Referat: Znaczenie historyczne i świętość królowej Jadwigi w tekstach Karola Wojtyły - Jana Pawła II.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Pisarze wobec Futbolu. Negacje, irytacje, fascynacje, KUL, Lublin 4-5 czerwca 2012 r. Referat: Piłka nożna w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

2011

 • Konferencja: I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów: Litwa, Polska i świat Czesława Miłosza, KUL, Lublin 18-20 listopada 2011 r. Referat: Czesłw Miłosz we Francji, Francja u Miłosza.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Listopad w historii Polski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 15 listopada 2011 r. Referat: Założenia, okoliczności powstania i losy konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego w listopadzie 1941 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawda i kłamstwo w starożytności, KUL, Lublin 13-15 maja 2011 r. Referat: Prawda, kłamstwo i manipulacja w filmie "Agora" w reż Alexandro Amenabara.

2005

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Karol Wojtyła, Poeta, Uniwersytet Warszawski 21-22 października 2005 r. Referat: Teologia miłości pisana językiem nauki i dramatu.
 • Sesja środowiskowa, Foyer st. Maxymilien Kolbe, Bagneux/Francja, 7 września 2005 r. Referat: Dramat "Przed sklepem jubilera" a studium naukowe "Miłość i odpowiedzialność" Karola Wojtyły.

 

Autor: Anna Kołodziejska
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2013, godz. 16:35 - Anna Kołodziejska