Artykuły naukowe:

 

 • Sacrum i wiara w polskich wywiadach rzekach z osobami świeckimi po 1989 r., [w] Sacrum na nowo poszukiwane: o literaturze polskiej po 1989 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2015.
 • Czesław Miłosz we Francji, Francja u Miłosza, [w:] Multum, non multa, Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, red. U. Czyżewska, T. Siewierski, R. K. Tobaszewski, J. Żołnierz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Teologia miłości pisana językiem nauki i dramatu, [w:] Karol Wojtyła. Poeta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2006
 • Analiza Dramatów Karola Wojtyły w Kontekście Idei Teatru Rapsodycznego, [w:] Słowo – Myśl – Ethos w twórczości Jana Pawła II, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Jedność, Kielce 2005

Książki:

 

 • Anna Kołodziejska, Rodzina i świat cały, Warszawa 2012; ISBN: 978-83-935369-0-0
 • Anna Kołodziejska, Karol Wojtyła - dramaturg. Twórczość dramatyczna oraz związki Karola Wojtyły z Teatrem Rapsodycznym, Warszawa 2015; ISBN 978-83-935369-1-7

 

Hasła encyklopedyczne

 

 • Maria Winowska, [w:] Encyklopedia Katolicka T. 20, Lublin 2014.

 

Artykuły popularnonaukowe i inne:

 

 • Białoruska dusza śpiewa, „Głos Katolicki” (Paryż) nr 27/2009.
 • Jak glosowaliśmy we Francji, „Głos Katolicki” (Paryż) nr 24/2009.
 • Emaus dla rodzin, „Głos Katolicki” (Paryż) nr 219/2009.
 • Tu było getto, „Kurier Wolski” (Warszawa) nr 2/2008.
 • Młodzi o Katyniu, „Kurier Wolski” (Warszawa) nr 1/2008.

 

 

Autor: Anna Kołodziejska
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2015, godz. 11:49 - Anna Kołodziejska