Udział w konferencjach i sesjach naukowych:

 

1.        «Әуезов және халық әдебиеті» М.Әуезов және әлем әдебиеті: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 2005.  (Gatunki folklorowe w twórczości Muchtara Auezowa)

2.        «Тарихи романдағы шешендік өнер дәстүрі» “IV Әуезов оқулары”. Жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. – Алматы: М. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты, 2005. (Tradycji sztuki rytoryczniej w powiesciach historycznych)

3.        «Тарихи шындық пен көркемдік шындық байланысы» Қазіргі қазақ әдебиетін оқыту мен зерттеудің өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.– Алматы. 2006 ж. (Związek między realiami historycznymi i rzeczywistością artystyczną)

4.        «Жоңғар аңыздарының әдеби шығармадағы тарихи мәні мен маңызы» XIX ғасырдағы қазақ әдебиетін оқыту мен зерттеудің өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы. 2007 ж (Historyczny charakter i znaczenie dzungarskich historycznych legend w powieściach historycznych)

5.         «Қазақ тілін оқытудағы қазақ әдебиетінің рөлі» Алматы технологиялық университетінде өткен “Алматы технологиялық университетіне 50 жыл” атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. – Алматы. 2007 ж. (Rola literatury piękniej w nauczaniu języka kazachskiego)

6.         «Топтап оқытудың тиімді, тиімсіз жақтары» «Техникалық жоғары оқу орнында тілдік білім беру саясатының өзекті мәселелері: ізденіс және шешу жолдары» Профессор Н.И.Ергазиеваның 70 жылдық мерейтойына қарсы өткізілген ғылыми конференция материалдары. – Алматы. 2007 ж. (Skuteczność ucz w grupie: pozytywy i negatywy)

7.    Жоқтау өлеңдерінің тарихи роман поэтикасындағы көркемдік қызметі Әуезов және әлем әдебиеті: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 27 қыркүйек, 2008 жыл. (Funkcja poetycka pieśni płacz w powieściach historycznych). 

8.    Әдеби шығарма поэтикасындағы тарихи жыр Ханғали Сүйіншәлиев және қазақ әдебиеті тарихының келелі мәселелері: Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 27 ақпан, 2008 жыл. (Pieśni historyczne w historycznych dziełach literackich). 

9.    Оқыту процесінде жаңа технологияларды қолдану – ХХІ ғасырдағы білім беру саласының басты міндеттерінің бірі. «Тамақ және жеңіл өнеркәсіп салаларындағы инновациялық технологиялар» атты ХІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 16-17. сәуір, 2009 жыл. (Zastosowanie nowych technologii w procesie edukacji jako jeden z problemów edukacji w XXI wieku)

10. 25-26 października 2012 r. Konferencja Naukowa pt. Sacrum w literaturze polskiej po roku 1989. Referat: Przykład inspiracji Koranem w literaturze kazachskiej.

11.    Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Referat pt. Ethos rycerski i jego odmiany, 8-9 kwietnia, 2012 r. Lublin.

12. Wieczór Polsko-Kazachski poszwięcony zesłańsowi Sewerenowi Grossowi, który odbył w Muzeum Niepodległości w Warszawie, 22 kwiecień, 2012 rok. Referat pt. Rola dziedzictwa Abaja Kunanbajewa w kulturze kazachskiej.

 

Autor: Anna Kołodziejska
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013, godz. 13:50 - Anna Kołodziejska