Publikacje:

 

2005

  • «С.Сматаевтың “Елім-ай” романындағы жыраулар образы» ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы – Алматы: 2005. №8(90)  (Obrazy żyrałów w trylogii Sofy Smataewa „Oiczyzna moja”), Czasopismo Naukowa Narodowego Uniwersytetu im. al-Farabi w Almacie.

2006

  • «Әдеби шығарма және халық әдебиеті» Ізденіс//Поиск. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – Алматы: 2006. №1. (O problemach stosunków powieści historycznych z folklorem), Casopismo naukowa "Izdenis"

2007

  • 1. «Қазыбек бидің әдеби шығармадағы тарихи аңыздар негізінде жасалған көркем образы» ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – Алматы: 2007. №1(100)  (Kazachskie historyczny legendy o Kazybek bi w powieściach historycznych), Czasopismo Naukowe Narodowego Uniwersytetu im. al-Farabi w Almacie.
  • 2.«Ерасыл қалай Қабанбай Дарабоз атанды?» «Ұлағат» журналы. – Алматы. 2007 жыл. №4. (Legendy o rycerze Kabanbai XVIII wieku) //Журнал «Улагат» Czasopismo naukowe Ulagat
  • 3."Елшібек батырдың әдеби шығармалардағы көркем образы» «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. – Алматы. 2007 жыл. №9. // Казахский язык и литература. (O obrazu ryzerza Elszibek w historycznych powieściach S.Smataewa, A.Kekilbaewa, Q.Żumadilowa), Czasopismo naukowe Qazaq tili men adebieti.

2009

  • „Бата сөздердің әдеби шығармада ұлттық дүниетанымды танытудағы рөлі”  Бастауыш мектеп// 2009 жыл. №6.  (Wykorzystanie słów "błagożelanija" (formuł życzliwości religijnej) w utworzach literackich i ich znaczenie poznawcze dla światopoglądu narodowego), Czasopismo naukowe Bastauysh mektep.

2010

  • Қазақ тілі. Технологиялық мамандарға арналған Алматы, Алматы Технологиялық университеті, 2010 жыл. (Język kazachski dla rosyjsko języcnych grup. Podręcznik dla specjalności technologicznych). (Jednen z autorów)
Autor: Anna Kołodziejska
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2013, godz. 17:57 - Anna Kołodziejska