Udział w wykładach otwartych

2013

 1. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu  Edukacja XXI wieku na temat: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Zakopane 23-25.10.2013); prelegent – zaprezentowany referat: Edukacja międzykulturowa i edukacja wielokulturowa na lekcjach języka polskiego - od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań.
 2. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska w Kazimierzu nad Wisłą (30.09.2013); uczestnictwo.
 3. Otwarte Seminarium Doktoranckie Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (25.06.2013 r.); uczestnictwo.
 4. 2 Kongres Polskiej Edukacji (15-16.06.2013 r.) Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa; uczestnictwo.
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa e-polonistyka 3 (11-12.04.2013 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Wydawnictwami Pedagogicznymi i Szkolnymi; uczestnictwo.
 6. Warsztaty z dr Lillianą Madelską (Uniwersytet Wiedeński), pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (17.05.2013 r.).
 7. Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna”: „Reaktywacja klasyki w szkole. Biblia i antyk, czyli pytania o fundament” (5-6 marca 2013 r.); Uniwersytet Śląski, Katowice; uczestnictwo.
 8. Panel ekspercki "Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem" z cyklu "Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych" (25 stycznia 2013 r.) Collegium Norwidianum (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – prelegent – tytuł prezentacji: Narzędzia empirycznych badań jakościowych procesu recenzowania podręczników.
 9. Panel ekspercki "Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury" z cyklu "Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych" (18 stycznia 2013 r.) Collegium Norwidianum (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 10. Panel ekspercki „Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po roku 2009” z cyklu "Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych" (11 stycznia 2013 r.) Collegium Norwidianum (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 11. Panel ekspercki „Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów” z cyklu "Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych" (04 stycznia 2013 r.) Collegium Norwidianum (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2012

 1. Konferencja "Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej" (19-20 listopada 2012 r., KUL); prelegent – zaprezentowany referat: Motywy religijne w podręczniku „Świat w słowach i obrazach”. Analiza krytyczna.
 2. II Ogólnopolska konferencja doktorantów (16-18 listopad 2012 r., KUL); prelegent – zaprezentowany referat: Wokół recenzji podręczników do języka polskiego.
 3. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego (25 września 2009r., Kazimierz Dolny nad Wisłą); uczestnictwo
 4. Otwarte seminarium doktoranckie "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych - polonistyczne horyzonty badawcze" (27 czerwca 2012 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą); uczestnictwo.
 5. Konferencja „Nowoczesność w polonistycznej edukacji – pytania, problemy, perspektywy” (12-13 marca 2012 r.); Uniwersytet Jagielloński – Uniwersytet Warszawski; Warszawa; uczestnictwo.
 6. Międzynarodowe seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna”: „Co znaczy dobry nauczyciel: jak mierzyć jakość pracy nauczyciela?” (21 lutego 2012 r.); Instytut Badań Edukacyjnych; Warszawa; uczestnictwo.

2011

 1. Ogólnopolskie seminarium naukowe Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej (Lublin 8-9 marca 2011 r.) – uczestnictwo i pełnienie funkcji w Biurze Konferencji.

 2. „Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich” (27-28 września 2011 r.); Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; uczestnictwo.
 3. Ogólnopolskie seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna” – „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej” (Lublin 8-9 marca 2011 r.) – uczestnictwo i pełnienie funkcji w Biurze Konferencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2013, godz. 00:18 - Aleksandra Dziak