2014

 1. Udział w wykładzie otwartym dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji (7.03.2014 r.).
 2. Udział w wykładie otwartym prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej pt. Nałkowska mityczna - o "Niecierpliwych". Nowe odczytanie lektury (28.03.2014 r.). 

2013

 1. Udział w panelu eksperckim pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (4.01.2013 r.)
 2. Udział w panelu eksperckim pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością  w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po  roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (11.01.2013 r.)
 3. Udział w panelu eksperckim pt. Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (18.01.2013 r.)
 4. Udział w wykładzie otwartym prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (18.01.2013 r.).
 5. Udział w panelu eksperckim pt. Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (25.01.2013 r.)
 6. Udział w wykładzie otwartym dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (1.03.2013 r.)
 7. Warsztaty glottodydaktyczne prowadzone przez dr Lilianę Madelską Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (17.05.2013 r.)
 8. Wykład otwarty dr Liliany Madelskiej pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 17.05.2013r.)
 9. 2 Kongres Edukacji Polskiej (Warszawa, 15-16.06.2013r.)
 10. Otwarte Seminarium Doktoranckie Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25.06.2013r.)
 11. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturznawstwa - specjalność filologia polska (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 30.09.2013r.)
 12. Panel ekspercki (18 stycznia 2013), wystąpienie „Narzędzia empirycznych badań jakościowych edukacji kulturalnej w gimnazjum (prezentacja)”.

 13. Seminarium „Reaktywacja klasyki w szkole. Biblia i Antyk, czyli pytania o fundamenty” (Katowice, 5-6 marca 2013).

2012

 1. Wykład dra Witolda Bobińskiego (UJ) pt. Zmierzch języka polskiego? O destrukcji dotychczasowego modelu kształcenia i nowej polonistyce kulturowej (na podstawie anglosaskich poszukiwań w dziedzinie dydaktyki kulturowej) (1.06.2012 r.).
 2. Wykład dr hab. Anny Janus-Sitarz (UJ) pt. Nauczyciel literatury wobec pokolenia nieczytającego książek (16.03.2012 r.). 
 3. Konferencja „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej” (19-20 listopada 2012), referat „Religijność w literaturze i w sztuce w świetle dydaktyki francuskiej”

   

 4. Udział w wykładzie otwartym prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologia badań nad scenicznym tekstem kultury.

2011

 1. Konferencja „Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyka literatury wobec nowego odbiorcy i wyzwań interpretacji. Diagnozy i wnioski dla edukacji szkolnej”, 7-8 grudnia 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2014, godz. 20:43 - Agnieszka Karczewska