2014

- Forum Młodych Dydaktyków – Badaczy Edukacji Polonistycznej organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (24-25 marca); Lublin; referat.

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014, godz. 07:41 - Agata Poręba