2014

  1. Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznych (24-25.03.2014); sekretarz Forum, referat: Kompetencje komunikacyjne w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym.
  2. Seminarium psychometryczne i ekonometryczne: Metody w badaniach edukacyjnych (Warszawa, 06, 02.24014 r.)
  3. Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznej, sekretarz konferencji, referat: Kompetencje komunikacyjne w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym, (Nałęczów, 24-25.03.2014 r.)
  4. Media w przestrzeni edukacyjnej, referat: Stare i nowe media w edukacji polonistycznej, (Lublin, 25-26.09.2014 r.)
  5. Biblioteka, książka, informacja, Internet, referat: Komunikacja w dobie nowych mediów. Co na to szkoła?, (Lublin, 16-17.10. 2014 r.)

 

 Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, godz. 13:18 - Agnieszka Karczewska