2016

  • Ogólnopolska konferencja naukowa „(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży” zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, 24-25.11) – referat: Pamięć o Zagładzie w postmodernistycznych baśniach – XY Joanny Rudniańskiej.
  • Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja dla doktorantów „Edukacja polonistyczna wobec dziedzictwa polsko-żydowskiego” zorganizowana na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Kraków, 28.09) – referat: Teksty kultury popularnej w nauczaniu o Zagładzie na lekcjach języka polskiego.
  • Warsztaty z tworzenia prezentacji on-line w Prezi podczas XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki (Lublin, 19.09)
  • Ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów, doktorantów i nauczycieli języka polskiego „Między uczniami, rodzicami i nauczycielami – komunikacja w szkole” zorganizowana przez Koło Dydaktyków Polonistów KUL (Lublin, 24.05) – referat: Aplikacje i systemy informatyczne w służbie komunikacji szkolnej.
  • Warsztaty dla członków Koła Dydaktyków Polonistów (Lublin, 4.04): obsługa programu Prezi.
  • Ogólnopolska konferencja naukowa „Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki. Część 2” zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 18-20.04) – referat: Literatura fantasy w gimnazjum – przypadek Wiedźmina.

2015

  • Ogólnopolska konferencja dla studentów, doktorantów i nauczycieli języka polskiego Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku zorganizowana przez Koło Dydaktyków KUL –referat: Dialog ze współczesnością. Literatura i kultura popularna na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.
  • Konferencja Demograficzna pułapka w ramach XLIV Dni Społecznych organizowanych przez Koło Studentów Socjologii KUL szkolenie: Warsztat tworzenia prezentacji w programie PREZI.
  • Przeprowadzenie warsztatów medialno-retorycznych podczas XI Lubelskiego Festiwalu Nauki.

2014

  • Przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 20:54 - Agnieszka Karczewska