2014

  • Panel ekspercki dotyczący narzędzi badawczych – Kształtowanie kompetencji analityczno-interpretacyjnych w  zakresie tekstów literackich u uczniów etapu wczesnoszkolnego (po roku 2009), Katolicki Uniwersytet Lubelski (2014r.).
  • Uczestnictwo w „Forum młodych dydaktyków – Badaczy edukacji polonistycznej” (Nałęczów 24-25.03.2014 r.)
  • Wykład prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UW) pt. "Kto ty jesteś?" - Literatura w poszukiwaniu tożsamości współczesnego młodego pokolenia (17.01.2014 r.)
  • Wykład dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji (7.03.2014 r.) - uczestnictwo
  • Wykład prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej, pt. Nałkowska mityczna – o „Niecierpliwych. Nowe odczytanie lektury (23.03.2014 r.) - uczestnictwo
  • Wykład Tomasza Krakowskiego pt. Szkolnictwo żydowskie – tradycja i współczesność (25.05.2014 r.) - uczestnictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:32 - Agnieszka Karczewska