2014

  • Polonista w świecie tekstów multimedialnych, czyli o kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów gimnazjum (w druku; artykuł ukaże się w publikacji pokonferencyjnej; konferencja Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami istnienia, Uniwersytet Gdański).
  • The methodology of research on the reception of non-literary texts on culture by gymnasium students (w druku; w publikacji: Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014).
  • Badania nad odbiorem pozaliterackich tekstów kultury przez uczniów gimnazjum [w:] Społeczny wymiar aktywności w badaniach młodych naukowców, pod red. M. Gołaszewskiego, A. Steligi, Poznań 2014, s.29-41.

 

Publikacje wcześniejsze

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014, godz. 07:38 - Agata Poręba