2014 

  1. The receptive communicative competences at upper middle school and in the Matura exam, [w:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014.
  2. Pomóżmy uczniom i nauczycielom, czyli o ocenianiu w gimnazjum, „Język polski w Gimnazjum” 2014/2015, nr 1, s. 23-39.
  3. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli polonistów, w: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki i in., Kraków 2014, s. 67-76.
  4. Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S. J. Żurek, seria: Polonistyczne Badania Edukacyjne, red. serii: S. J. Żurek, Lublin 2014.

  5. Współtworzenie (wspólnie z A. Porębą) indeksu osób do książki: Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S. J. Żurek, seria: Polonistyczne Badania Edukacyjne, red. serii: S. J. Żurek, Lublin 2014.

  6. O najważniejszej z kompetencji słów kilka, [w:] Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S. J. Żurek, seria: Polonistyczne Badania Edukacyjne, red. serii: S. J. Żurek, Lublin 2014, s. 47-57.

  7. D. Dec, M. Fota, Praktyka tworzenia zadań egzaminacyjnych, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, seria: Polonistyczne Badania Edukacyjne, red. serii: S. J. Żurek, Lublin 2014, s. 115-129.

  8. Kopacz, D. Dec, M. Fota, A. Kasperek, M. Makarewicz, A. Rokosz, P. Zroślak, Wybrane polonistyczne podręczniki dla IV etapu edukacyjnego a podstawa programowa, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, seria: Polonistyczne Badania Edukacyjne, red. serii: S. J. Żurek, Lublin 2014, s. 241-294.

2013

  1. Koncepty z podręczników europejskich. Projekt przeniesienia na grunt polski, „Język Polski w Gimnazjum” 2013/2014, nr 1, s. 7-26.
  2. Przedmiotowe ocenianie – jak (nie) budować i dlaczego, „Język Polski w Gimnazjum” 2013/2014, nr 3, s. 41-55. 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:13 - Agnieszka Karczewska