2010

  • Cień zdrady. Wahania i rozstrzygnięcia w „drugorzędnym przykładzie barokowej epopei”, czyli dlaczego „Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej” nie jest poematem doskonałym. Ogólnopolska konferencja Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, zorganizowana przez Katedrę Historii Literatury KUL i Pracownię Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Kazimierz Dolny, 6-8. 05. 2010

 

  • Kochanowski – editio secunda. Ogólnopolska konferencji naukowa Między księgami. Badania literackie nad dawną książką, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 13-15. 10. 2010

 

2008

  • Humanitas: lectio – imitatio. Przypadek Potockiego. Międzynarodowa konferencja naukowa Humanitas – długie trwanie, przewartościowania, przemiany (Antropologia humanistyczna w kontekstach ideowych i filozoficznych), zorganizowana przez Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 20-21. 05. 2008

 

  • Arkadia i cienie. Ogólnopolska konferencja naukowa Staropolskie arkadie, zorganizowana przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL i Pracownię Badań nad Renesansem i Barokiem Instytutu Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, 11-13. 09. 2008

 

  • Katolicyzm sarmacki. Ogólnopolska konferencja naukowa Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, zorganizowana przez Katedrę Historii Literatury Staropolskiej w ramach projektu badawczego Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, Lublin, 8-9. 12. 2008

 

2006

  • Nic protokolarne. Naborowski pod piórem Rymkiewicza. Ogólnopolska konferencja naukowa Daniel Naborowski. Krakowianin. Litwin. Europejczyk, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Krakowie, Wyższą Szkołę Humanistyczną w Katowicach, Zakład Literatury Staropolskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Hotel Amadeus w Krakowie, Kraków, 07. 06. 2006

 

2005

  • Poeta i proza. Kilka uwag o świadomości twórczej Wacława Potockiego. Ogólnopolska konferencja naukowa Proza staropolska znana i nieznana, zorganizowana przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL i Pracownię Badań nad Renesansem i Barokiem Instytutu Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, 5-9. 09.  2005

 

2003

  • Zgniła chusta / biały arkusz. Potockiego misterium papieru i ciała. Ogólnopolska konferencja naukowa Koncept w kulturze staropolskiej, zorganizowana przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL i Pracownię Badań nad Renesansem i Barokiem Instytutu Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, 3-6. 09. 2003

 

2002

  • „Teatrum nie objętej atmosfery”. O niebiosach Brunona Schulza. Międzynarodowa konferencja naukowa W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz (1892-1942). W 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, zorganizowana przez Katedrę Teorii Literatury oraz Katedrę Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, Lublin, 18-21. 09. 2002

 

  • Sprzeczne komunikaty. Alegoria i mowa podwójna w „Nadobnej Paskwalinie”. Ogólnopolska konferencja naukowa Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 10-14. 04. 2002

 

Autor: Bedyniak Jarosław
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2016, godz. 21:34 - Wiesław Pawlak