2016 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, rozprawa Wszytko to pod figurą. Studia o miejscu alegorii w poematach epickich XVII wieku, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2015, ss. 250 (recenzenci: prof. Katarzyna Meller, prof. Piotr Borek, dr hab. Maria Barłowska).

 

2005 doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, rozprawa: Peryferie poetyki. Dyskurs metapoetycki i świadomość literacka Wacława Potockiego na podstawie „Ogrodu fraszek” i „Moraliów”, promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz, recenzenci: prof. dr hab. Adam Karpiński, prof. dr hab. Jacek Sokolski

 

2001-2005 studia doktoranckie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

 

2001 tytuł zawodowy magistra, praca magisterska: Autotematyzm i intertekstualność w poezji Kaspra Twardowskiego, promotor: dr hab. Mirosława Hanusiewicz

 

1996-2001 studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej KUL

Autor: Bedyniak Jarosław
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2016, godz. 21:33 - Wiesław Pawlak