XVII-wieczne modele „ojczystego heroicum”,

 

barokowa narracja epicka, twórczość Wacława Potockiego,

 

inspiracje czarnoleskie w literaturze XVII w.,

 

kultura sarmackiego katolicyzmu

Autor: Bedyniak Jarosław
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2016, godz. 21:35 - Wiesław Pawlak