Tytuł naukowy - dr nauk hum. w zakresie psychologii

Stanowisko - st. wykładowca w Katedrze Psychologii Ogólnej

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii KUL

Przewodniczący Komisji Uczelnianej "Solidarności" KUL

anjan@kul.lublin.pl


Materiały dydaktyczne dla Studentów

 

Zainteresowania naukowe

 • Współczesne teorie psychologiczne i ich empiryczna weryfikacja z wykorzystaniem modelowania strukturalnego;
 • Teoretyczne i empiryczne kryteria oraz metody wyodrębniania centralnych cech osobowości i charakteru;
 • Osobowościowe wskaźniki adekwatnego funkcjonowania;
 • Wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych (NC - Neural Connection, SEM - Structural Equation Models) do psychometrycznego opracowywani wyników badań (funkcja opisowa i predyktywna);
 • Psychometryczne metody monitorowania i ewaluacji zmian psychologicznych;
 • Konstruowanie metod kwestionariuszowych służących do diagnozy psychologicznej;
 • Typy osobowości koherentnej  i narcystycznej;
 • Zjawisko stresu psychicznego: geneza, natura, następstwa;
 • Norma psychologiczna - kryteria jakościowe oraz ilościowe;
 • Psychologiczne aspekty zdrowia;
 • Komunikacja interpersonalna.

 

Publikacje

 

Książki:

·        Niektóre uwarunkowania zdolności poznawania samego siebie i drugiej osoby. Lublin: RW KUL. (1988). (ss.292).

·        Test Giessen. Wprowadzenie do polskiej adaptacji. Lublin: ZPO KUL (1991). (ss.72).

 

Redakcja naukowa prac zbioriowych:

·        Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku akademickim 1987/88. Lublin: RW KUL (1989). (współredakcja z Z. Uchnast i T. Witkowski) (ss.292)

·        Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Tom 5. Lublin: RW KUL (1991). (współredakcja z Z. Uchnast i T. Witkowski) (ss.422).

·        Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Tom 6. Lublin: RW KUL (1992). (współredakcja z P. Oleś i T. Witkowski) (ss.472).

·        Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Tom 7. Lublin: RW KUL (1994). (współredakcja z P. Oleś i T. Witkowski) (ss.310).

·        Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Tom 8. Lublin: RW KUL (1996). (współredakcja z P. Oleś i T. Witkowski) (ss.408).

 

Artykuły i rozdziały:

·        Dystrakcyjna funkcja potrzeby dominacji w poznawaniu innych ludzi. W: A. Biela, Z Uchnast, T. Witkowski (red.): Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku akademickim 1986/87. Lublin: RW KUL (1989). (s.83-102).

·        Behawioryzm społeczny w ujęciu G. H. Meada: Aplikacje do psychologii zaburzeń komunikacji symbolicznej. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.): Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tom 6. Lublin: RW KUL (1992). (s.33-52).

·        Pierwotne i wtórne źródła informacji w sytuacjach komunikacji interpersonalnej. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.): Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tom 7. Lublin: RW KUL (1994). (s.63-82).

·        Procesualne aspekty normy psychologicznej. W: Z. Uchnast (red.): Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL (1998). (s.41-58).

·        Podstawy i charakterystyczne elementy terapii psychoanalitycznej w chorobach skóry. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka. T.5. Lublin: TN KUL. (2001). (s. 97-117).

·        Wartościowanie perspektywy czasu a style reagowania na stres przez młodzież o predyspozycjach do uzależnień. W: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska (red.). Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka. Lublin: TN KUL. (2001). (s.139-163).

·        Doświadczenie osamotnienia u młodzieży a postawy rodzicielskie. W: D. Kornas-Biela (red.). Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Lublin: TN KUL. (2001). (s.285-312).

·        Retrospektywny obraz ojca a natężenie symptomów narcystycznych u młodzieży w okresie adolescencji. W: D. Kornas-Biela (red.). Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Lublin: TN KUL. (2001). (s.533-566).

·        Kwestionariusz Narcyzmu. Wartość diagnostyczna w świetle wyników badań polskiej młodzieży. W: M. Oleś (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. T. VI. Lublin: TN KUL. (2005). (s.155-196).

·        Mielniczuk, E,. Łaguna, M., Januszewski, A., Artymiak, M. (2016). Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń [Motivation to training initiatign questionnaire]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 101-112.

 

Dydaktyka

 • Psychologia ogólna (wykład, ćwiczenia),
 • Style funkcjonowania narcystycznego i koherentnego (wykład),
 • Podstawy psychologii komunikacji interpersonalnej (wykład),
 • Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium),
 • Zaawansowane metody statystyczne - modele korelacyjne (wykład)

 

Staże naukowe

·        W zakresie psychologii (1) filozoficznej, (2) antropologicznej, (3) klinicznej, (4) analitycznej na Uniwersytecie w Zurichu w ramach stypendium rządu Szwajcarii. (rok 1991/1992).

 

Udział w szkoleniach w zakresie analizy transakcyjnej, hipnozy wg M.H. Ericksona, teorii narcyzmu, psychologii analitycznej w ramach:

·        45-go Międzynarodowego Tygodnia Psychoterapeutycznego: Spiel und Zusammenspiel in der Psychotherapie. Niemcy (Lindau 1995);

·        46-go Międzynarodowego Tygodnia Psychoterapeutycznego: Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im beruflichen Kontext. Erfahrungen - Konflikte -Perspektiven. Niemcy (Lindau 1996).

 

Zagraniczne wykłady wygłoszone na wniosek organizatora, w ramach:

 • Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nauczycielska dla Polish Educational Society, 11-13.07.2003, UK, Fawley Court: Charakter narcystyczny dojrzewającej młodzieży: objawy, typy, następstwa.
 • Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nauczycielska dla Polish Educational Society, 11-13.07.2003, UK, Fawley Court: Charakter narcystyczny dojrzewającej młodzieży: propozycje postępowania terapeutycznego w warunkach środowiska szkolnego i rodzinnego.

  

  

Kontakt

20-950, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aleje Racławickie 14, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii KUL JP II, Katedra Psychologii Ogólnej, (pok. C-328),

 

Tel.          0048 81 4453328

e-mail:     anjan@kul.lublin.pl

Autor: Andrzej Januszewski
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2017, godz. 09:50 - Mariola Łaguna