Music Learning

Ćwiczenie gry instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych

 

Ćwiczenie na instrumencie jest złożoną aktywnością twórczą i edukacyjną człowieka, wymagającą zaangażowania i długotrwałej pracy. Uczniowie szkół muzycznych przygotowując się na lekcje instrumentu biorą odpowiedzialność za cele, muzyczną treść, rozporządzanie czasem i strategiami w swoim ćwiczeniu. Wiele badań pokazało, że nauka gry na instrumencie prowadzi do wykształcenia umiejętności gry, rozwija zdolności intelektualne i językowe, poprawia pamięć i umiejętności społeczne. Pomimo to, nie każdy uczący się gry angażuje się w ćwiczenie i osiąga te korzyści. Wielu uczniów zaniedbuje ćwiczenie i w konsekwencji rezygnuje z nauki gry na instrumencie. Zaplanowane badania mają na celu zdobycie wiedzy na temat motywacji u muzyków.


Proponujemy, aby spostrzegać ćwiczenie gry na instrumencie jako proces realizacji celu. Realizowanie celu wymaga od osoby postanowienia, że cel będzie realizowany, a więc sformułowania intencji, planowania, przeprowadzania konkretnych działań i oceniania ich efektów. Afekt, czyli świadomie dostępne uczucia i emocje, może mieć znaczenie w procesie realizacji celu. W projekcie chcemy sprawdzić, w jaki sposób można zapobiegać różnym problemom, które utrudniają muzykom osiąganie celów związanych z nauką gry na instrumencie i jaką rolę pełni w tym procesie afekt.


Wobec licznych korzyści, które daje ćwiczenie na instrumencie, warto poszukiwać podstawowych mechanizmów motywacyjnych, które wyjaśniają zaangażowanie w ćwiczenie. Jak dotąd pozostaje niejasne, dlaczego niektórzy uczniowie zaniedbują ćwiczenie i jak afekt oddziałuje na realizację celów związanych z ćwiczeniem. Mamy nadzieję, że przeprowadzenie niniejszego projektu dostarczy interesujących odpowiedzi na te pytania i będzie prowadzić do rozwoju psychologii muzyki, a także umożliwi zastosowanie odpowiednich programów wsparcia psychologicznego dla osób uczących się gry na instrumencie.

 

Kierownik projektu: Zofia Mazur-Socha

Opiekun naukowy: Mariola Łaguna

 

 

Publikacje:

 

  • Mazur-Socha, Z., Laguna, M. (2021). Development and validation of a measure of instrumental practice-related affect. Psychology of Music, doi: 10.1177/0305735621996034
  • Mazur, Z., & Lawendowski, R. Creating, practicing and reacting to music: A content analysis of research. Annals of Psychology, w druku.
  • Lawendowski, R., & Mazur, Z. (2019). The psychology of music in Poland: Theoretical considerations and current directions in empirical research. Annals of Psychology, 22(2), https://doi.org/10.18290/rpsych.2019.22.2-1.
  • Mazur, Z., & Łaguna, M. (2019). The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature. Psychology of Music, 47(6), 848-863. https://doi.org/10.1177/0305735619861831

 

 

 

Konferencje:

 

  • Mazur, Z., Łaguna, M. (2019, czerwiec).Wykorzystanie metody systematycznego przeglądu literatury do analizy związku pomiędzy afektem a ćwiczeniem gry na instrumencie. Poster zaprezentowany na 28 Kolokwiach Psychologicznych PAN, Gdańsk.
  • Mazur, Z., Laguna, M. (2018, lipiec). Affect and practicing a musical instrument: A scoping review of the literature. Poster zaprezentowany na the European Conference on Personality, Zadar, Chorwacja.

  • Mazur, Z. (2018, lipiec). Pozytywny afekt a ćwiczenie gry na instrumencie: Przegląd zakresu literatury. Poster zaprezentowany na III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa.

  • Mazur, Z. (2018, maj). Afekt a ćwiczenie gry na instrumencie: Systematyczny przegląd literatury – wyniki wstępne. Referat zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Muzyki "Psychomuzy", Katowice.

 

 

NCN_logo

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2018/29/N/HS6/02641

 

 

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021, godz. 14:01 - Zofia Mazur-Socha