Zainteresowania naukowe

 

estetyka, poetyka i retoryka wieków dawnych;

 

rozwój europejskich doktryn estetycznych (zwłaszcza kształtowanie się wczesnonowożytnych koncepcji mimetyzmu literackiego i pikturalnego);

 

polsko-włoskie powinowactwa kulturowe

 

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2012, godz. 17:24 - Jarosław Bedyniak