Emilia Mielniczuk e-mail: mielniczuk.e@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Afekt, zarażanie emocjonalne, zasoby osobiste, psychologia przedsiębiorczości, zachowania innowacyjne, motywacja

 

ResearchGate
Google Scholar
Academia.edu

 

Publikacje/ Publications

 • Laguna, M., Mielniczuk, Gorgievski, M. (w druku). Business Owner-Employees Contagion of Work-Related Affect and Employees' Innovative Behavior in Small Firms. Applied Psychology An International Review, doi: 10.1111/apps.12288
 • Mielniczuk, E., Laguna, M. (2020). Positive affect mediates the relationship between self-efficacy and innovative behavior in entrepreneurs. The Journal of Creative Behavior 54(2), 267-278. doi: 10.1002/jocb.364
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W. (2019). Test of the bifactor model of job-related affective well-being. Europs’ Journal of Psychology 15(2), 342–357. doi: 10.5964/ejop.v14i4.1632

 • Razmus, W., Mielniczuk, E. (2018). Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 277-290. doi: 10.14656/PFP20180204

 • Mielniczuk, E., Laguna, M. (2017). The factorial structure of job related affective well-being: Polish adaptation of the Warr’s measure. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 31(4), 429–443. doi:10.13075/ijomeh.1896.011788

 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W., Moriano, J. A., Gorgievski, M. (2017). Cross-cultural and gender invariance of the Warr (1990) job-related well-being measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 90 (1),117-125  doi: 10.1111/joop.12166

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2017). Motivation and training initiation: Evidence from Poland. Journal of Workplace Learning, 29(1), 24-36. doi: 10.1108/JWL-01-2016-0002
 • Mielniczuk, E. Łaguna, M., Januszewski, A., Artymiak, M. (2016). Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 101-112.

 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2015). Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowania szkoleń. Polskie Forum Psychologiczne, 1, 47-61.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Krótki inwentarz osobowości TIPI-P w badaniach polskich. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 421-437.
 • Kowalska, M., Mielniczuk, E. (2011). Szereszewski – mnemoniczny geniusz. Rocznik Kognitywistyczny, 4, 107-111.

 

Konferencje/ Conferences

 

Wykłady zaproszone/ Invited Lectures

 • Mielniczuk,E. (27.09.2017). Personal resources and innovative behaviour in organization. Wykład wygłoszony w  Spanish National Distance University UNED, Madryt, Hiszpania

 

Konferencje międzynarodowe/ International Conferences

 • Mielniczuk, E., Laguna, M. (2018, lipiec). Dynamic relationships between personal resources and innovative behaviour in entrepreneurs. 19th European Conference on Personality, Zadar.
 • Mielniczuk, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A.(2018, lipiec) Work-related negative affect contagion in organization and innovative behaviour. Multilevel study. 39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience
 • Laguna, M., Mielniczuk,E., Gorgievski-Duivesteijn, M., (2017, Sierpień). Positive affect and innovative behavior of entrepreneurs and their employees: A multilevel study. Referat wygłoszony na The 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, Georgia, USA
 • Mielniczuk,E., Laguna, M., Gorgievski-Duivesteijn, M., Moriano, J.A. (2017, Maj). Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior. Referat wygłoszony na The European Association of Work and Organizational Psychology 2017, Dublin, Ireland.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, grudzień). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Referat wygłoszony na Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M., Ujas, J (2015, lipiec). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.
 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.  
 • Łaguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.
 • Łaguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Plakat zaprezentowany na the 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.

 

Konferencje krajowe/ National Conferences

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E. Razmus, W. (2019, Wrzesień). Wstępna walidacja metody do pomiaru realizacji celów krótkoterminowych, XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań.
 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2018, lipiec). Rola afektu w relacji między przekonaniem o własnej skuteczności a zachowaniami innowacyjnymi przedsiębiorców, III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa.
 • Mielniczuk, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A., Mazur, Z. (2018, maj). Relacje między zasobami osobistymi przedsiębiorców a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 • Razmus, W., Mielniczuk, E. (2017, wrzesień). Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych. Referat wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, Polska
 • Mielniczuk.E, Laguna, M. (2017, Wrzesień). Rola afektu w stymulowaniu zachowań innowacyjnych w organizacji: Analiza wielopoziomowa i międzykulturowa. Referat wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, Polska
 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Pozytywny afekt jako mediator związku między przywiązaniem afektywnym a intencją porzucenia pracy u pracowników. Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Mielniczuk, E. (2016, czerwiec). Affective commitment and positive affect foster innovative behavior. Evidence from longitudinal study on employees. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjnych Projektów Badawczych.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2016, Maj).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Prezentacja wygłoszona na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Łaguna M. (2016, Kwiecień). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Prezentacja wygłoszona na IV Zjeździe Sekcji Międzykulturowej PSPS , Lublin.
 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, Marzec).Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster zaprezentowany na II polsko-amerykańskim seminarium naukowym „Building Inclusive Communities”, Lublin.
 • Razmus, W., Mielniczuk, E., (2015, wrzesień). Kontrolowanie błędu wspólnej metody (common metod bias) w badaniach kwestionariuszowych. Warsztat poprowadzony na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, wrzesień). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Plakat zaprezentowany na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, grudzień). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, grudzień). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Warsztat poprowadzony na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, wrzesień). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2014, wrzesień). Czy przywiązanie do organizacji sprzyja podejmowaniu szkoleń przez pracowników? Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2013, wrzesień). Motywacja w procesie podejmowania szkoleń. Plakat zaprezentowany na X Zjeździe PSPS. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Mielniczuk, E., Januszewski, A., Łaguna, M., Artymiak, M. (maj, 2013) Skala Motywacji do Podejmowania Szkoleń. Plakat przedstawiony na ogólnopolskiej konferencji Bliżej Emocji V, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Kowalska, M., Mielniczuk, E. (maj, 2010). Szereszewski – mnemoniczny geniusz. Referat wygłoszony na IV Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych/ Conferences Organization

 • Organizator sympozjum: Pozytywna psychologia organizacji: afekt i dobrostan w kontekście funkcjonowania zawodowego, III Konferencja Psychologii Pozytywnej (razem z M. Łaguna), Warszawa, lipiec 2018.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego 39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience, Lublin 10-13 lipiec 2018;
 • Członek Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Small Group Meeting on Organizational Behavior, Lublin 26-28 kwiecień 2016;
 • Członek Komitetu Naukowo-Organizacyjnego IV Zjazdu Sekcji Międzykulturowej PSPS, Lublin 21-22 kwiecień 2016

 

Granty i stypendia/ Grants and Scholarships

 • Kierownik grantu badawczego "Struktura czynnikowa i wstepna walidacja dwóch kwestionariuszy do pomiaru satysfakcji " finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Miniatura 4 (2020)
 • Kierownik grantu dyscyplinarnego KUL” Nowa metoda do pomiaru ukrytego afektu w intensywnych badaniach podłużnych” (2019-2021)
 • Grant badawczy KUL WNS:" Zasoby osobiste a zachowania organizacyjne (etap II)" (2018) nr 1/6-1-18-05-02-9628
 • Grant badawczy KUL WNS:" Zasoby osobiste a zachowania organizacyjne" (2017) nr 1/6-1-18-05-02-9444
 • Grant badawczy KUL WNS:" Afekt w pracy a zachowania organizacyjne " (2017) nr 1/6-1-16-05-02-8219
 • Wykonawca w grancie badawczym "Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Opus, współpraca z Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza" (2017-2020), kierownik grantu dr hab. Mariola Łaguna
 • Grant WNS KUL "Analiza sruktury czynnikowej afektu w pracy" (2016) nr 1/6-1-16-05-02-7650
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (10.2014 - 05.2017), kierownik grantu dr hab. Mariola Łaguna
 • Pomoc w realizacji grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki Sonata 10 nr 2015/19/D/HS6/01690 „Sposoby myślenia o czasie a radzenie sobie  z negatywnym nastrojem w zależności od poziomu ekstrawersji”, kierownik grantu dr Aneta Przepiórka
 • Grant badawczy KUL WNS:"Zasoby osobiste a zachowania innowacyjne w organizacji" (2015) nr 1/6-1-16-05-02-6827
 • Grant badawczy KUL WNS: " Motywacja do podejmowania szkoleń" (2014) nr 1/6-1-16-05-02-5932
 • Wykonawca grantu MNiSW nr N N106 423440 „Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania podejmowania szkoleń” (2011-2014), kierownik grantu dr hab. Mariola Łaguna

 

Staże i wizyty studyjne

 • Wizyta studyjna w Spanish National Distance University UNED, Madryt, Hiszpania (26 – 29.09.2017);
 • Staż naukowy w ramach Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship w Erasmus University w Rotterdamie, Holandia (08.07 – 19.07.2013)
 • Staż naukowy w ramach programu Sokrates Erasmus w Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia (01 – 07.2011)

 

Przynależność do towarzystw naukowych

 • Członek European Association of Work and Organizational Psychology (od 17.05.2017r.)

 

Recenzje dla czasopism i instytucji grantodawczych

 • Recenzowanie artykułów dla Redakcji: Roczników Psychologicznych, Journal of Workplace Learning, Social Psychological Bulletin, The Polish Journal of Applied Psychology, Journal of Business Venturing

 

Współpraca międzynarodowa

 • Współpraca przy realizacji grantu dyscyplinarnego KUL ”Nowa metoda do pomiaru ukrytego afektu w intensywnych badaniach podłużnych” we współpracy z William Paterson University, New Jersey, USA (2019-2021)
 • Współpraca przy realizacji projektu „Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Opus nr DEC-2016/23/B/HS6/03885", kierownik grantu dr hab. Mariola Łaguna prof. KUL,  realizowany we współpracy międzynarodowej (2017-2020).
 • Współpraca przy realizacji projektu "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5, nr DEC-2013/10/M/HS6/00475,  kierownik grantu dr hab. Mariola Łaguna prof. KUL, realizowany we współpracy z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (2014 - 05.2018)

 

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor pomocniczy jednej rozprawy doktorskiej;
 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych: Etyka zawodu psychologa (konwersatorium); Psychologia pozytywna (konwersatorium); Podstawy psychometrii (ćwiczenia); Positive psychology (wykład)

 

Aktywność na rzecz szerszego środowiska

 • Psycholog w Poradni psychologicznej KUL (od 01.2015 r.)
 • Asystent Redakcji Roczników Psychologicznych (2013 – 2017)
 • Wykonawca projektu „PI PWP – NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy” realizowanego w ramach EFS dla Podlaskiego Forum Doradztwa Kariery (luty – grudzień 2014);
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020, godz. 12:13 - Emilia Mielniczuk