ewelina Purc

Dr Ewelina Purc e-mail: ewelina.purc@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia pracy i organizacji, przedsiębiorczość, innowacyjność, psychometria, statystyczna analiza danych, psychologia pozytywna

 

ResearchGate
Google Scholar
Academia.edu

 

Publikacje/Publications

 • Łaguna, M., Purc, E. (2020). Psychologia przedsiębiorczości. W: P. Fortuna, B. Rożnowski (red.), Psychologia biznesu (s. 143-156). Warszawa: PWN.
 • Purc, E., Laguna, M. (2019). Personal values and innovative behavior of employees. Frontiers in Psychology, 10:865. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00865
 • Purc, E., Laguna, M. (2019). Factorial structure and measurement invariance of the Innovative Behavior Questionnaire. The Journal of Creative Behavior, 53(3), 404-410. doi: 10.1002/jocb.215
 • Laguna, M., Purc, E. (2016). Personality traits and training initiation process: Intention, planning, and action initiation. Frontiers in Psychology, 7:1767. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01767
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4(206), 425-445.
 • Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 2(167), 141-154.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Krótki inwentarz osobowości TIPI-P w badaniach polskich. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 421-437.

 

Konferencje/Conferences

Konferencje międzynarodowe/International Conferences

 • Purc, E., Łaguna, M., Laguia, A., Moriano, J. A., Topa, G. (2020, listopad). Personal values and late-career entrepreneurial intentions: An international study. RENT – Research in Entrepreneurship and Small Business, Neapol, Włochy.
 • Purc, E., Łaguna, M., Gorgievski, M. J., Moriano, J. A. (2018, lipiec). Personal values’ perspective in innovation research. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji European Conference on Personality, Zadar, Chorwacja.
 • Poręba, A., Purc, E. (2017, czerwiec). Rodzina jako źródło wsparcia w sytuacji choroby nowotworowej. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy Współczesnej Rodziny”, Warszawa.
 • Purc, E., Laguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski-Duijvesteijn, M. (2017, maj). How entrepreneurs’ personal values are related with employees’ performance? A multilevel study. Plakat zaprezentowany na European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Dublin, Irlandia.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2017, maj). Employee’s innovative behavior: Personal values’ perspective. Referat wygłoszony na European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Dublin, Irlandia.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, marzec). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Plakat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym "Building Inclusive Communities", Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, grudzień). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Referat wygłoszony na Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M., Ujas, J (2015, lipiec). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Plakat zaprezentowany na 14th European Congress of Psychology. Mediolan, Włochy.
 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.
 • Łaguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Referat wygłoszony na the 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Laguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Plakat zaprezentowany na the 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja.

Konferencje krajowe/National Conferences

 • Purc, E., Łaguna, M. (2020, maj). Wartości osobiste w przewidywaniu intencji przedsiębiorczej osób w wieku okołoemerytalnym. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Warszawa.
 • Purc, E., Łaguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski, M. J. (2018, maj). Relacje między wartościami a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie. Referat wygłoszony na III Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2017, wrzesień). Wartości a zachowania innowacyjne w organizacji – perspektywa wielopoziomowa. Plakat zaprezentowany na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.
 • Purc, E. (2017, maj). Cross-cultural invariance of the personal initiative measure. Plakat zaprezentowany na VII Konferencji Bliżej Emocji, Lublin. 
 • Purc, E. (2017, kwiecień). Mierzyć tym samym, ale czy zawsze to samo? Równoważność pomiarowa testów. Referat wygłoszony na VIII Konfrontacjach Psychologicznych, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). Polska adaptacja Kwestionariusza
  Zachowań Innowacyjnych.
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, wrzesień). W jaki sposób wartości pracowników
  przyczyniają się do ich innowacyjności?
  Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Purc, E. (2016, czerwiec). Why employees behave innovatively? – values’ approach to innovation research. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjnych Projektów Badawczych.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, maj). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Purc, E., Purc, D. (2016, kwiecień). Menopauza - jest się czego bać? Satysfakcja z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Plakat zaprezentowany na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych "Aktualia", Lublin.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, grudzień). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, grudzień). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Warsztat poprowadzony na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2013, maj). Osobowość a motywacja do podejmowania szkoleń. Plakat przedstawiony na V Konferencji Bliżej Emocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.
 • Futera, A., Kistelska, H., Prochowicz, J., Purc, E. (2012, maj). Przebadano czy przebadałam? – wpływ form osobowych i nieosobowych na recepcję tekstów naukowych. Referat wygłoszony na V Studenckim Forum Badań nad Językiem, Uniwersytet Warszawski. Warszawa.

Granty, stypendia, nagrody

 • Interdyscyplinarny grant badawczy KUL "Przedsiębiorczość w wieku okołoemerytalnym – analiza psychospołeczna" (2019-2021), wykonawca;
 • Grant badawczy Instytutu Psychologii „Senior entrepreneurship – przedsiębiorczość osób starszych. Systematyczny przegląd badań" (2019-2021), kierownik projektu;
 • Nagroda im. Josepha Sidowskiego za publikacje artykułów z listy JCR (2019);
 • Stypendium "Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów" przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin na rok akademicki 2017/2018;
 • Grant badawczy KUL „Wartości a zachowania innowacyjne – integracja wyników badań" (2018), kierownik projektu;
 • Nagroda im. Josepha Sidowskiego za publikację artykułów z listy JCR (2017);
 • Grant badawczy KUL "Analiza struktury czynnikowej zachowań innowacyjnych" (2017), kierownik projektu;
 • Nagroda im. Josepha Sidowskiego za publikacje artykułów z listy JCR (2016);
 • Grant badawczy KUL "Innowacyjność pracowników w świetle ich systemu wartości" (2016), kierownik projektu;
 • Wykonawca w międzynarodowym projektu naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5 nr DEC-2013/10/M/HS6/00475, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (05.2015-12.2016);
 • Grant badawczy KUL "Wartości a innowacja w organizacji" (2015), kierownik projektu;
 • Grant badawczy KUL "Cechy osobowości i ich rola w aktywności rozwojowej" (2014), kierownik projektu;
 • Wykonawca grantu MNiSW nr N N106 423440 „Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania podejmowania szkoleń” (2011-2014);
 • Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship, Erasmus University w Rotterdamie, Holandia (08.07.2013 – 19.07.2013);

Staże i wizyty studyjne

 • Wizyta studyjna w Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza", Rzym, Włochy (02.12 - 06.12.2019);
 • Wizyta studyjna w Spanish National Distance University UNED, Madryt, Hiszpania (26 – 29.09.2017);
 • Staż naukowy w ramach Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship w Erasmus University w Rotterdamie, Holandia (08.07 – 19.07.2013);

Organizacja konferencji naukowych

 • Członek Komitetu Organizacyjnego 39th STAR Conference: Stress, Anxiety and Resilience, Lublin, 10-13 lipca 2018;
 • Członek komitetu naukowo-organizacyjnego Working Group Meeting on Organizational Behavior, Madryt, wrzesień 2017;
 • Członek Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Working Group Meeting on Organizational Behavior, Lublin 26-28 kwiecień 2016;
 • Członek Komitetu Naukowo-Organizacyjnego IV Zjazdu Sekcji Międzykulturowej PSPS, Lublin 21-22 kwiecień 2016;

Recenzje dla czasopism i instytucji grantodawczych

 • Journal of Management & Organization, Journal of Creative Behavior, Cross-Cultural Research, Frontiers in Psychology, Annals of Psychology, Journal of Workplace Learning, Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, Human Resource Management; Review of Business Management; African Educational Research Journal;

Współpraca międzynarodowa

 • Międzynarodowy projekt badawczy dot. przedsiębiorczości osób w starszym wieku (senior entrepreneurship) realizowany we współpracy z Spanish University for Distance Education UNED oraz Universidad Rey Juan Carlos (2019 - obecnie);
 • Współpraca przy realizacji projektu "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5, nr DEC-2013/10/M/HS6/00475, kierownik grantu prof. dr hab. Mariola Łaguna, realizowany we współpracy z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (2014 - 05.2018);

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP);

 • European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB);

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych: Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (wykład); Podstawy psychometrii (ćwiczenia); Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia); Psychologia pozytywna (konwersatorium); Podstawy psychometrii (ćwiczenia); Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia); Urban and rural sociology (wykład, ćwiczenia);

Szkolenia i warsztaty

 • ECSB Post Doctoral Paper Development Workshop (listopad 2020 - kwiecień 2021);
 • Studia podyplomowe z Analizy danych, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (2019 - 2020);
 • Zaawansowane metody statystyczne (sieci neuronowe - neural
  connections) - prowadzący: dr Joanna Karłowska-Pik (UMK);
 • Kurs innowacyjnych umiejętności dydaktycznych;
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych w języku angielskim;
 • Prowadzenie dydaktyki w języku angielskim;
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej;
 • Analityka danych - prowadzący: dr Kamil Filipek (UMCS), SPSS, Statistica, R;
 • Uczestnictwo w warsztacie e-CEE, the entrepreneurship research workshop for researchers from Central and East Europe; Uniwersytet Łódzki;
 • Modelowanie równań strukturalnych z AMOSem - prowadzący: dr hab.
  Jolanta Perek-Białas (UJ/SGH);
 • An introduction to multilevel analysis - prowadzący: prof. John Nezlek (Uniwersytet SWPS);
 • Budowanie złożonych modeli regresji - analiza zmiennych pośredniczących oraz moderatorów w IBM SPSS Statistics - prowadzący: dr Sylwia Bedyńska (Uniwersytet SWPS).
Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2021, godz. 16:35 - Ewelina Purc