Uniwersytet / Władze / Prorektorzy / dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL

Prorektor ds. misji i cyfryzacji
dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL

dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL


Adam Zadroga, dr hab. prof. KUL, pracownik naukowo-dydaktyczny KUL w Katedrze Teologii Moralnej Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ekonomista, teolog moralista.Kierunki jego badań naukowych koncentrują się wokół etyki biznesu, przedsiębiorczości społecznej i katolickiej myśl ekonomiczno-społeczna. Jest zaangażowany w działalność Studium KUL dla osadzonych przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

Studiował teologię na KUL, gdzie uzyskał magisterium na podstawie pracy realizowanej pod kierunkiem o. A. Derdziuka. Ukończył również ekonomię na KUL - pisał magisterium pod kierunkiem Z. Gilowskiej. W 2007 r. uzyskał doktorat na KUL. Kolejne studia doktoranckie z ekonomii ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych przyniosła mu książka habilitacyjna pt. Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018. Zadroga ukończył również studia podyplomowe z zakresu ICT, jęz. angielskiego oraz muzyki w UMCS Lublin, a także z Zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych w Lubelskiej Szkole Biznesu.

W latach 2010-12 uczestniczył w pobytach studyjnych w Stanach Zjednoczonych (Grand Rapids, Mi) w The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty. Odbył również 3-miesieczny staż naukowy na Słowacji w Katolícka Univerzita w Ružomberoku, a rok później miesięczny w Nanovic Institute for European Studies w University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych.

Na jego znaczące doświadczenie zarządcze składa się pełnienie funkcji prezesa w Fundacji Rozwoju KUL oraz Fundacji Potulickiej. Jest również zastępcą prezesa Fundacja im. Jacka Krawczyka.

Przyjęcia interesantów

Prorektor przyjmuje interesantów
(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie)
w poniedziałki w godz. 10.00-12.00.

Sekretariat

mgr Karolina Rosnau
pok. C-204 (Kolegium Jana Pawła II)
tel. 81 445 32 04
fax. 81 445 32 01
e-mail: prorektor.misja@kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona