Katedra Kultury Krajów Niemieckojęzycznych
Filologia Germańska KUL

 

 

Funkcje zawodowe:

- kierownik Katedry Kultury Krajów Niemieckojęzycznych
- Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej (2002-2009)

 

Działalność dydaktyczna:

- Wstęp do historii i kultury Szwajcarii, Austrii i Niemiec 
- Kulturoznawstwo Szwajcarii, Austrii, Niemiec
- Kulturoznawstwo (seminarium magisterskie) 
- Historia języka 

- Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne krajów niemieckojęzycznych 

- Tłumaczenie symultaniczne

- Tłumaczenie konsekutywne

- Literatura staroniemiecka
- seminarium doktoranckie


Główne kierunki badań:

1. Poszukiwanie w zabytkach literatury niemieckojęzycznej pojęć kluczowych, potwierdzających chrześcijańskie korzenie Europy.

Ważniejsze publikacje:
- „Der gegenwärtige Augenblick als Paradigma in der Literatur. Von den Kirchenvätern bis Goethe“. W: Max Stebler i in. (wyd.): „Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej”, Lublin 2006, s. 213-222.
- „Das postmoderne Europa als Chance für eine säkulare Gottesbegegnung heute?“ W: Przemysław Kantyka (wyd.): „Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin”, Lublin 2006, s. 615-622.

2. Kulturoznawstwo; problematyka wzajemnych stosunków polsko-szwajcarskich i niemiecko-polskich, z uwzględnieniem słowiańskiego Wschodu.

Ważniejsze publikacje:
- „Ausgewählte Kapitel der Polonia in der Schweiz“. W: „Werte und Wertungen... Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag“, Wrocław 2004, s. 570-574.
- „Interkulturalität in der Schweiz. Auch aus polnischer Sicht“. W: F. Grucza u.a. (wyd.), „Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität“, Warszawa 2005, s. 221-228.
- „Polen und Deutsche im Verständnis von Karol Wojtyła. Einige Aspekte“. W: Bernd Balzer, Marek Hałub (wyd.), „Wrocław-Berlin. Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog“, Wrocław – Dresden 2006, s. 283-287.

3. Zagadnienia leksykalne dotyczące wzajemnego oddziaływania współczesnego języka polskiego i niemieckiego.

Ważniejsze publikacje:
- „S’Schwyzerländli isch nu chly... Das gesprochene Wort in der heutigen Deutschschweiz – mit Seitenblick auf das Polnische“. W: „Studia Niemcoznawczwe”, Warszawa 2004, tom XXVII, s. 639-644.
- „Echte und falsche (deutsche) Freunde auf der (polnischen) Speisekarte“. W: Jaromin Homa, Lucyna Wille, „Menschen, Sprachen, Kulturen“, Marburg 2006, s. 309-314.

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2020, godz. 21:47 - Sylwia Mitko