Germanistyka KUL prowadzi badania naukowe oraz kształci studentów w pięciu głównych kierunkach: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki i medioznawstwa.


Przedmioty kierunkowe prowadzone są głównie w języku niemieckim, czego efektem jest doskonała znajomość języka po ukończeniu studiów, zbliżona do poziomu znajomości języka ojczystego, a także rozległa wiedza w zakresie kultury, historii i literatury Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

 

Studia odbywają się w systemie trzystopniowym:

  - studia I stopnia - trzyletnie studia licencjackie

 - studia II stopnia - dwuletnie studia magisterskie

 - szkoła doktorska (Językoznawstwo lub Literaturoznawstwo)

 

 

W trakcie studiów studenci mają możliwość uzyskania specjalizacji: na studiach I stopnia specjalizacji Języki specjalistyczne z możliwością wyboru przedmiotów w języku niemieckim oraz angielskim; na studiach II stopnia specjalizacji nauczycielskiej, uprawniającej do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół oraz/lub pakietu specjalizacji: specjalizacji translatologicznej + Język angielski w komunikacji zawodowej.

 

O nas na YouTube:

 

 

germanistyka KUL

 

Filologia Germańska KUL umożliwia podjęcie studiów germanistycznych również osobom niewidomym, zapewniając materiały dydaktyczne w języku brajlowskim oraz możliwość korzystania z pracowni przystosowanej do potrzeb osób niewidomych. 

 

W szczególnych przypadkach możliwe są studia w ramach indywidualnego toku studiów oraz indywidualnej organizacji studiów, umożliwiające dostosowanie ich przebiegu do potrzeb studenta.

 

     

 

Filologia Germańska utrzymuje liczne kontakty  międzynarodowe: z uczelniami, m. in. Freie Universität Berlin w Niemczech, Katolickim Uniwersytetem Eichstätt w Niemczech; instytucjami propagującymi kulturę i naukę Szwajcarii, Austrii i Niemiec (Austriackie Forum Kultury, Pro Helvetia, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, DAAD, Deutsche Forschungsgemeinschaft), ambasadami Niemiec i Szwajcarii. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach ze znanymi postaciami ze świata literatury i kultury niemieckojęzycznej oraz wykładach naukowców z uczelni zagranicznych. W ostatnich latach ze spotkaniami autorskimi i promocjami swoich książek obecni byli tak znani pisarze jak Peter Bichsel, Thomas Hürlimann, Peter Stamm, Hugo Loetscher, Roger Willemsen, Necla Kelek, Heinz Nußbaumer, Barbara Frischmuth

Kierunek współpracuje również z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z siedzibą w Warszawie.

 

W trakcie studiów studenci mogą ubiegać się o semestralne stypendia zagraniczne, umożliwiające odbycie wybranego semestru studiów na partnerskich uczelniach zagranicznych lub odbycie praktyk zagranicą w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

 

     

 

Studenci mogą ubiegać się również o stypendia DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) obejmujące wakacyjne kursy językowe i semestralne studia na uczelniach w Niemczech.

 

W czasie wolnym od nauki studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność Koła Naukowego Germanistów i brania udziału w projekcjach filmowych, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, dyskusjach, a nawet organizowania studenckich konferencji. Mogą też włączyć się w organizację konkursów, warsztatów, Dni Otwartych, wykładów dla uczniów szkół partnerskich itp.

 

Z myślą o przyszłości swoich studentów Filologia Germańska organizuje w ramach cyklu Spotkanie z pracodawcą spotkania z przedstawicielami znanych międzynarodowych firm oferujących naszym studentom i absolwentom ciekawą pracę – można więc zapoznać się z profilem firm, warunkami zatrudnienia, stanąć oko w oko z rekruterem, odbyć rozmowę kwalifikacyjną i dokonać wyboru!

 

 

Od roku 2014 germanistyka KUL współpracuje z międzynarodową firmą Concentrix, dawniej Convergys, z siedzibą w Lublinie. Firma spotyka się ze studentami, przedstawia aktualne oferty pracy, organizuje warsztaty dla studentów, zatrudnia studentów germanistyki na dogodnych dla nich warunkach, tak aby mogli pogodzić pracę ze studiami, oraz zatrudnia absolwentów. 

 

Dużą zaletą studiowania na germanistyce KUL jest mała liczba osób na każdym roku, a tym samym małe grupy ćwiczeniowe. Pozwala to uniknąć anonimowości, umożliwia każdemu studentowi czynny udział w każdych zajęciach, a także sprzyja wzajemnej znajomości wśród studentów danego roku oraz na całym Kierunku.

 

Więcej o nas w zakładce O studiach, Dla Kandydatów, w szczegółowych programach studiów oraz w Aktualnościach.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2022, godz. 15:33 - Sylwia Mitko