Germanistyka KUL prowadzi badania naukowe oraz kształci studentów w pięciu głównych kierunkach: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki i medioznawstwa.


Przedmioty kierunkowe prowadzone są głównie w języku niemieckim, czego efektem jest doskonała znajomość języka po ukończeniu studiów, zbliżona do poziomu znajomości języka ojczystego, a także rozległa wiedza w zakresie kultury, historii i literatury Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

 

Studia odbywają się w systemie trzystopniowym:

  - studia I stopnia - trzyletnie studia licencjackie

 - studia II stopnia - dwuletnie studia magisterskie

 - szkoła doktorska (Językoznawstwo lub Literaturoznawstwo)

 

 

W trakcie studiów studenci mają możliwość uzyskania specjalizacji: na studiach I stopnia specjalizacji Języki specjalistyczne z możliwością wyboru przedmiotów w języku niemieckim oraz angielskim; na studiach II stopnia specjalizacji nauczycielskiej, uprawniającej do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół oraz/lub pakietu specjalizacji: specjalizacji translatologicznej + Język angielski w komunikacji zawodowej.

 

O nas na YouTube:

 

 

germanistyka KUL

 

Filologia Germańska KUL umożliwia podjęcie studiów germanistycznych również osobom niewidomym, zapewniając materiały dydaktyczne w języku brajlowskim oraz możliwość korzystania z pracowni przystosowanej do potrzeb osób niewidomych. 

 

W szczególnych przypadkach możliwe są studia w ramach indywidualnego toku studiów oraz indywidualnej organizacji studiów, umożliwiające dostosowanie ich przebiegu do potrzeb studenta.

 

     

 

Filologia Germańska utrzymuje liczne kontakty  międzynarodowe: z uczelniami, m. in. Freie Universität Berlin w Niemczech, Katolickim Uniwersytetem Eichstätt w Niemczech; instytucjami propagującymi kulturę i naukę Szwajcarii, Austrii i Niemiec (Austriackie Forum Kultury, Pro Helvetia, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, DAAD, Deutsche Forschungsgemeinschaft), ambasadami Niemiec i Szwajcarii. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach ze znanymi postaciami ze świata literatury i kultury niemieckojęzycznej oraz wykładach naukowców z uczelni zagranicznych. W ostatnich latach ze spotkaniami autorskimi i promocjami swoich książek obecni byli tak znani pisarze jak Peter Bichsel, Thomas Hürlimann, Peter Stamm, Hugo Loetscher, Roger Willemsen, Necla Kelek, Heinz Nußbaumer, Barbara Frischmuth

Kierunek współpracuje również z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z siedzibą w Warszawie.

 

W trakcie studiów studenci mogą ubiegać się o semestralne stypendia zagraniczne, umożliwiające odbycie wybranego semestru studiów na partnerskich uczelniach zagranicznych lub odbycie praktyk zagranicą w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

 

     

 

Studenci mogą ubiegać się również o stypendia DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) obejmujące wakacyjne kursy językowe i semestralne studia na uczelniach w Niemczech.

 

W czasie wolnym od nauki studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność Koła Naukowego Germanistów i brania udziału w projekcjach filmowych, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, dyskusjach, a nawet organizowania studenckich konferencji. Mogą też włączyć się w organizację konkursów, warsztatów, Dni Otwartych, wykładów dla uczniów szkół partnerskich itp.

 

Z myślą o przyszłości swoich studentów Filologia Germańska organizuje w ramach cyklu Spotkanie z pracodawcą spotkania z przedstawicielami znanych międzynarodowych firm oferujących naszym studentom i absolwentom ciekawą pracę – można więc zapoznać się z profilem firm, warunkami zatrudnienia, stanąć oko w oko z rekruterem, odbyć rozmowę kwalifikacyjną i dokonać wyboru. Germanistyka KUL współpracuje m. in. z firmami Concentrix i PwC, mającymi swoje oddziały również w Lublinie

 

Dużą zaletą studiowania na germanistyce KUL jest mała liczba osób na każdym roku, a tym samym małe grupy ćwiczeniowe. Pozwala to uniknąć anonimowości, umożliwia każdemu studentowi czynny udział w każdych zajęciach, a także sprzyja wzajemnej znajomości wśród studentów danego roku oraz na całym Kierunku.

 

Więcej o nas w zakładce O studiach, Dla Kandydatów, w szczegółowych programach studiów oraz w Aktualnościach.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2023, godz. 23:49 - Sylwia Mitko