Filologia Germańska prowadzi swoją działalność badawczą

 

i dydaktyczną w obrębie dwóch Instytutów:

 

 

Instytutu Literaturoznawstwa 

 

oraz Instytutu Językoznawstwa

 

 

a także działających w ich strukturach dwóch katedrach:

 

 

Katedrze Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej 

 

oraz Katedrze Językoznawstwa Germańskiego.

 

 

kul

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2020, godz. 18:43 - Sylwia Mitko