kul

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJE STUDIÓW:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacjonarne STUDIA I STOPNIA

 

Trzyletnie studia licencjackie; studenci mają możliwość wyboru spośród dwóch specjalizacji: Języki specjalistyczne lub/oraz Językowe kompetencje komunikacyjne: język angielski.

 

Kształcenie na studiach I stopnia przebiega dwutorowo: w grupach dla zaawansowanych oraz dla początkujących.

 

 

 

Stacjonarne STUDIA II STOPNIA

 

Dwuletnie studia magisterskie; dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej ze specjalnością język niemiecki oraz kolegiów nauczycielskich. Studenci mają możliwość uzyskania specjalizacji nauczycielskiej, dającej uprawnienia do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół lub/oraz pakietu specjalizacji: specjalizacji translatologicznej + Język angielski w komunikacji zawodowej.

 

 

 

STUDIA DOKTORSKIE

 

Studia dostępne dla absolwentów studiów magisterskich w Szkole Doktorskiej.

 

 

 

SPECJALIZACJE

 

Języki specjalistyczne (studia I stopnia)

 

Specjalizacja oferuje szereg przedmiotów przygotowujących do pracy tłumacza i umożliwia nabycie fachowego słownictwa z takich dziedzin jak: prawo, biznes i ekonomia, praca w biurze, handlu i turystyce, informatyka, nauka i technika.

 

Specjalizacja nauczycielska (studia II stopnia)

 

Specjalizacja nadaje ministerialne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych. Ułatwia ponadto podjęcie pracy w szkołach językowych.

 

Specjalizacja translatologiczna (studia II stopnia)

 

Na studiach II stopnia studenci nabywają wszechstronne umiejętności w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych dzięki szeregowi przedmiotów takich jak: tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne, naukowo-techniczne, tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne, tłumaczenie literatury pięknej, warsztat tłumacza przysięgłego.

 

Specjalizacje w języku angielskim

 

Na I i na II stopniu studenci mają możliwość uzyskania specjalizacji w języku angielskim: Językowe kompetencje komunikacyjne: język angielski (I stopień) oraz Język angielski w komunikacji zawodowej (II stopień). Specjalizacje te kierowane są szczególnie do tych Osób, które myślą o podjęciu pracy w działach handlowych firm, które działają na rynkach międzynarodowych. Język angielski wymagany jest obecnie na rynku pracy jako podstawa. Zarządzający korporacjami i firmami o zasięgu międzynarodowym w ostatnich latach ze zwiększoną intensywnością poszukują pracowników znających zarówno język angielski jak i język niemiecki. Wkomponowanie modułu specjalistycznego z zakresu języka angielskiego (biuro, biznes, handel, administracja, turystyka, kultura i sztuka) do różnorodnie sprofilowanych studiów Filologia Germańska jest więc wyjściem naprzeciw aktualnym oczekiwaniom zarówno Kandydatów jak również Pracodawców.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia doktorskie

 

 

Zajęcia odbywają się głównie w języku niemieckim i ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności praktycznych.

 

 

Każdemu przedmiotowi przyporządkowane są punkty ECTS - łącznie student powinien uzyskać 30 punktów w każdym semestrze. Punktacja umożliwia m. in. zaliczenie wybranego semestru podczas studiów na uczelniach zagranicznych, w tym w programie ERASMUS+.

 

Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej - licencjackiej i egzaminem dyplomowym oraz uzyskaniem specjalizacji: Języki specjalistyczne lub/oraz Językowe kompetencje komunikacyjne: język angielski; studia II stopnia - przygotowaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz uzyskaniem specjalizacji nauczycielskiej uprawniającej do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół lub/oraz pakietu specjalizacji: specjalizacji translatologicznej + Język angielski w komunikacji zawodowej.

 

Dobre przygotowanie językowe i merytoryczne daje absolwentom studiów II stopnia możliwość kontynuowania nauki naw Szkole Doktorskiej. Szeroki zakres badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych podejmowanych przez samodzielnych pracowników naukowych IFG otwiera drogę do napisania dysertacji odpowiednio do zainteresowań naukowych doktoranta.

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2020, godz. 13:17 - Sylwia Mitko