Dr Wiktor Razmus  e-mail: wrazmus@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia związane z oddziaływaniem marki produktu na zachowania konsumenckie, pomiar wizerunku marki produktu, relacje konsument-marka, konsumpcja ostentacyjna, spostrzeganie społeczne, pomiar sukcesu przedsiębiorczego, uwarunkowania sukcesu przedsiębiorczego. 

 

Kariera naukowa

2013 doktor psychologii

2009 magister psychologii

 

Publikacje

 

 • Razmus, W., Zarzycka, B. (2020). Finding brands and not losing your religion? Exploring the relationship between brand engagement in self-concept and religious commitment. Journal of Management, Spirituality & Religion (in press) DOI:10.1080/14766086.2020.1850327. 
 • Razmus, W., Mazzoli, V., Acuti, D., Grabner-Kräuter, S. (2020). Brand engagement in self-concept: A comparative study in Austria, Italy and Poland. Journal of Consumer Marketing, 37, 785-794. DOI: 10.1108/JCM-09-2019-3412
 • Razmus, M., Razmus, W., Tylka, T., Jović, M., Jović, M., Namatame, H. (2020). Cross-cultural measurement invariance of the Body Appreciation Scale-2 across five countries. Body Image, 34, 270-276. DOI: 10.1016/j.bodyim.2020.07.003
 • Razmus, W. (2020). Psychologia zachowań konsumenckich. W: B. Rożnowski P. Fortuna (red.), Psychologia biznesu (s.469-484). Warszawa: PWN.
 • Razmus, M., Razmus, W., Castonguay, A., Sabiston, C. (2019). Body and appearance self-conscious emotions in Canada and Poland. Journal of Health Psychology. DOI: 10.1177/1359105319882740
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2019). Brand Engagement in Self-Concept: Scale properties and the global nature of the construct. Current Psychology, 38, 1-7. DOI: 10.1007/s12144-017-9584-x
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W. (2019). Test of the bifactor model of job-related affective well-being. Europs’ Journal of Psychology, 15(2), 342-357. doi: 10.5964/ejop.v14i4.1632
 • Łaguna, M., Razmus, W. (2018). When I feel my business succeeds, I flourish: Reciprocal relationships between positive orientation, work engagement, and entrepreneurial success. Journal of Happiness Studies, 20, 2711 - 2731. DOI: 10.1007/s10902-018-0065-1
 • Razmus, M., Razmus, W., Stachyra, A., Castonguay, A., Sabiston, C. (2018). Psychometric properties of the Polish version of the Body and Appearance Self-Conscious Emotions Scale (BASES). Annals of Psychology, 3, 231-253.
 • Łaguna, M., Razmus, W. (2018). Nowe wyzwania w analizie danych: Wprowadzenie. Polskie Forum Psychologiczne, 23 (2), 227-234, DOI: 10.14656/PFP20180201
 • Razmus, W., Mielniczuk, E. (2018). Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych. Polskie Forum Psychologiczne, 23 (2), 277-290, DOI: 10.14656/PFP20180204
 • Razmus, W., Laguna, M. (2018). Dimensions of entrepreneurial success: A multilevel study on stakeholders of micro-enterprises. Frontiers in Psychology, 9:791.DOI:10.3389/fpsyg.2018.00791
 • Razmus, M., Razmus, W. (2017). Evaluating the psychometric properties of the Polish version of the Body Appreciation Scale-2. Body Image, 23, 45-49. DOI:10.1016/j.bodyim.2017.07.004
 • Gorbaniuk. O., Razmus, W., Slobodianyk, A., Mykhailych, O., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Drako, M., Dioba, A., Кolisnyk, L. (2017). Searching for a common methodological ground for the study of politicians' perceived personality traits: A multilevel psycholexical approach. Journal of Research in Personality, 70, 27-45. DOI: 10.1016/j.jrp.2017.05.004
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Firlej, K., Lebiedowicz, A., Leszczyński., M. (2017). Measuring corporate personality: A critical review and new insights. Journal of Brand Management, 5, 423-438. DOI: 10.1057/s41262-017-0042-8

 • Laguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2017). Dynamic relationships between personal resources and work engagement in entrepreneurs. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(2), 248-269. DOI: 10.1111/joop.12170
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W., Moriano, J.A., Gorgievski, M.J. (2017). Cross-cultural and gender invariance of the Warr (1990) job-related well-being measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(1), 117-125. DOI: 10.1111/joop.12166
 • Razmus, W., Jaroszyńska, M., & Palęga, M. (2017). Personal aspirations and brand engagement in self-concept. Personality and Individual Differences, 105, 294–299. DOI: 10.1016/j.paid.2016.10.018

 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Kawa, K., Mykhailych, O. (2015). Методичне забезпечення оцінки іміджу особистості політиків. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2, 36-47. 
 • Laguna, M., Żaliński, A., Razmus, W. (2015). Reciprocal relationships between self-efficacy, positive affect, and work engagement in entrepreneurs. W: Y. Griep, T. Vantilborgh, J. Hofmans, S. De Gieter, R. Pepermans (red.) Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology, s. 37. Bruksela: Vrije Universiteit Brussel.

 • Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 2 (167), 141 - 154.
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2014). Heineken czy Żubr? Znaczenie popazproduktowych właściwości marek produktów spożywczych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11(60), 195-203.
 • Razmus, W. (2012). Skala Konstruowania Siebie przez Marki (KSM): polska adaptacja skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC). Marketing i Rynek, 8, 15-19.
 • Razmus, W. (2011). Wizerunek marki na niskowysiłkowym torze przetwarzania danych. Marketing i Rynek, 8, 16-20.
 • Razmus, W., Gorbaniuk, O. (2011). Skojarzenia z kategorią produktu jako podstawa personifikacji marki. Marketing i Rynek, 7, 23-33.
 • Razmus, W., Slobodianyk, O., Nuckowski, B. (2011). „Особистість брендів” найбільших мобільних операторів в Україні [„Osobowość marek” największych operatorów telefonii komórkowej na Ukrainie.] Маркетинг в Україні, 1, 62-67 (w języku ukraińskim).
 • Razmus, W. (2010). Metody pomiaru wizerunku marki. Marketing i Rynek, 6, 10-15.
 • Razmus, W. (2010). Struktura wiedzy o marce. Marketing i Rynek, 5, 9-14.
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Lewicka, D. (2010). Wizerunek Białorusi, Rosji i Ukrainy wśród Polaków: analiza wolnych skojarzeń. Roczniki Nauk Społecznych, 2 (38), 181-206.
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Bogusz, M. (2010). Імідж України на тлі інших держав у свiтлі концепції „особистості країни” [Wizerunek Ukrainy na tle innych krajów świata z perspektywy koncepcji „osobowości kraju”]. Соціальна психологія, 41(3), 75-90 (w języku ukraińskim).
 • Gorbaniuk, O., Kowal, H., Razmus, W. (2009). Лексикальна таксономія і факторна структура рис особистості, асоційованих з брендами. [Taksonomia i struktura cech osobowości kojarzonych z markami: badanie ukraińskich konsumentów.] Соціальна психологія, 3, 24-39 oraz Соціальна психологія, 4, 41-54 (w języku ukraińskim).
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Mazierski, K., Michaluk, E. (2009). Influence of negation and kind of suggestion on effectiveness of imperative advertising slogans. (W:) A. Błachnio i A. Przepiórka (red.) Closer to Emotions III, s. 183 - 207, Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W. (2009). Структура ассоциаций с брендами среди украинских потребителей [Struktura skojarzeń z markami wśród ukraińskich konsumentów]. Маркетинговые исследования в Украине, 32(1), 76-87 (w języku rosyjskim).

 

Konferencje

 

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W. (2019, wrzesień). Wstępna walidacja metody do pomiaru realizacji celów krótkoterminowych. Plakat przedstawiony na XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań. 
 • Razmus, W., Pamuła, P., Wojturska, M., Gierlicka, P., Kapica, M., Fryc., P. (2018, wrzesień). Czy warto ubierać się u „Prady”? Społeczne korzyści z konsumpcji luksusowych marek. Referat wygłoszony na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin. 
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2018, lipiec). Do entrepreneurs’ personal resources predict business success? Self and peer rating perspectives. Plakat zaprezentowany na 19 Międzynarodowej Konferencji European Conference on Personality, Zadar.
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2018, maj). Społeczne postrzeganie sukcesu przedsiębiorczego i jego związek z zasobami osobistymi przedsiębiorców - podsumowanie. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin. 
 • Łaguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2018, maj). Dynamiczne mechanizmy łączące zasoby osobiste i zaangażowanie w pracę oraz sukces w działaniu przedsiębiorców – podsumowanie. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin. 
 • Razmus, W., Jaroszyńska, M. (2017, wrzesień). Model płytkiego przetwarzania reklam Roberta Heatha: Marketingowy wymysł czy przydatna koncepcja? Referat wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk. 
 • Razmus, W., Mielniczuk, E. (2017, wrzesień). Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych. Referat wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk. 
 • Razmus, W., Łaguna, M., Malec, J., Kostrzewa, P., Banaś, A., Drozdowska, A., Kociuba, J. (2016, wrzesień). Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi postrzegają sukces przedsiębiorczy. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław. 
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2016, maj). Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Referat wygłoszony na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Łaguna M. (2016, kwiecień). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Referat wygłoszony na IV Zjeździe Sekcji Międzykulturowej PSPS, Lublin.
 • Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015, grudzień). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 • Laguna, M., Źaliński, A., Razmus, W., (2015, wrzesień). Reciprocal relationships between Self-efficacy, positive affect, and work engagement in Entrepreneurs. Referat wygłoszony na Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Bruksela.
 • Razmus, W., Mielniczuk, E., (2015, wrzesień). Kontrolowanie błędu wspólnej metody (common metod bias) w badaniach kwestionariuszowych. Warsztat poprowadzony na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, wrzesień). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Plakat zaprezentowany na XII Zjaździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.
 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, lipiec). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Referat wygłoszony na 14 Europejskim Kongresie Psychologii, Mediolan.
 • Razmus, W. (2015, lipiec). Conceptualization and measuring brand image in motivational perspective. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii, Mediolan. 
 • Razmus, W., Gorbaniuk. O., Mykhailych, O., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Bordun, M., Dioba, A., Кolisnyk, L. (2015, lipiec). Does politician’s image matter? Perceived personality traits of politicians and political preferences. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii, Mediolan. 
 • Wałachowska, K., Zych, K., Wajda, A., Razmus, W. (2015, lipiec). Polish adaptation of the authentic leadership questionnaire. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii, Mediolan.
 • Razmus, W., Czajka, K., Kłosowska, U., Skrzypczak, T., Śliwka, K., Tomalska, A., Wójcik, M., Zaniewska, M. (2015, czerwiec). Rozbieżności Ja a konstruowanie siebie przez marki. Plakat zaprezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji, Lublin.
 • Razmus, W. (2015, maj). Konstruowanie siebie przez marki: Kompensacja braków w obrazie siebie czy ekspresja Ja realnego? Referat wygłoszony na IX Zjeździe ASPE, Gdańsk.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, grudzień). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.

 • Razmus, W., Łaguna, M. (2014, październik). Konstruowanie siebie przez marki: Ogólny charakter konstruktu i jego wartość wyjaśniająca. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia - Konsumpcja - Jakość życia, Katowice.
 • Razmus, W., Gorbaniuk. O., Bordun, M., Dioba, A., Кolisnyk, L., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Mykhailych, O. (2014, wrzesień). Postrzegane cechy osobowości polityków a preferencje polityczne: Wybory prezydenckie na Ukrainie 2014. Referat wygłoszony na XI Zjeździe PSPS, Warszawa.
 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, lipiec). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Referat wygłoszony na 28 Międzynarodowym Kongresie Psychologii Stosowanej, Paryż.
 • Razmus, W. (2014, maj). Konceptualizacja i pomiar wizerunku marki w ujęciu motywacyjnym. Referat wygłoszony na VIII Zjeździe ASPE. Wrocław.
 • Razmus, W. (2013, wrzesień). Dlaczego ludzie kupują markowe produkty? Korzyści jako czynniki motywacyjne. Plakat przedstawiony na X Zjeździe PSPS, Kraków.
 • Razmus, W. (2013, kwiecień). Student choice: The meaning of university image. Referat wygłoszony na międzynarodowej wideo-konferencji "Młodzież studencka w warunkach globalizacji", Dniepropietrowsk - Moskwa - Charków - Symferopol.
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2012, wrzesień). Psychologiczne uwarunkowania konstruowania siebie przez marki. Plakat przedstawiony na IX Zjeździe PSPS, Sopot.
 • Razmus, W.(2012, maj). Konstruowanie siebie przez marki. Psychologiczne aspekty posiadania marek. Plakat przedstawiony na VI Zjeździe ASPE, Lublin.
 • Drako, M., Razmus, W. (2011, listopad). Wiedza o kulturze organizacyjnej a wizerunek organizacji z perspektywy potencjalnych pracowników. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji "Tworzenie iluzji społecznych - wiedza w sferze publicznej", Lublin.
 • Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Bożek, E., Czarnecka, E., Kowalska, M., Chmurzyńska, M., Woźny, M., Zygnerska, M., Szczepańska, N, Juros, K., Owczarek, M., Razmus, W. (2011, wrzesień).Struktura dyspozycji przypisywanych sobie i innym: analiza porównawcza. Plakat przedstawiony na XXXIV Zjeździe Naukowym PTP, Katowice.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Kowalska, M., Budzińska, A., Woźny, M., Zygnerska, M., Razmus, W., Szczepańska, N., Bożek, E., Juros, K. (2011, wrzesień). Dychotomia percepcji społecznej a struktura atrybucji dyspozycji z perspektywy podejścia leksykalnego w teorii cech. Referat wygłoszony na VIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań.

 

Granty, stypendia, nagrody

 

 • Grant badawczy "Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstwa" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 16 (2020 - ), wykonawca projektu
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2019)
 • Nagroda za najlepszy artykuł naukowy o tematyce psychologii pozytywnej - konkurs POZYTYW organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej (2019)
 • Nagroda Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe (2018)
 • Nagroda im. Josepha Sidowskiego za publikacje artykułów z listy JCR (2018)
 • Grant badawczy "Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Miniatura 2 (2018), nr DEC- 2018/02/X/HS4/01225, kierownik projektu
 • Grant badawczy "Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Opus, współpraca z Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza" (2017-2020), wykonawca projektu
 • Nagroda im. Josepha Sidowskiego za publikacje artykułów z listy JCR (2017)
 • Grant badawczy KUL "Zaangażowanie konsumenta w relacje z marką" 1/6-1-17-05-02-8304 (2017), kierownik projektu
 • Grant badawczy KUL "Identyfikacja z markami” 1/6-1-16-05-02-7754 (2016), kierownik projektu
 • Grant badawczy KUL "Konstruowanie siebie przez marki - perspektywa psychologiczna" 1/6-1-15-05-02-7207 (2015), kierownik projektu
 • Międzynarodowy grant badawczy "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (2014 - 2017), wykonawca projektu
 • Grant badawczy KUL "Psychospołeczne korzyści w wizerunku marki produktu" 1/6-1-14-05-02-5943 (2014), kierownik projektu
 • Grant badawczy MNiSW nr N N106 423440 "Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania podejmowania szkoleń” (2011-2014), wykonawca projektu
 • Grant badawczy KUL "Psychospołeczne korzyści w wizerunku marki produktu" 1/6-1-13-05-4908 (2013), kierownik projektu
 • Stypendium Collegium Ucrainicum (2009 – 2013)
 • Grant badawczy KUL "Struktura psychospołecznych korzyści w wizerunku marki” 1/6-1-12-05-3523 (2012), kierownik projektu
 • Staż naukowy w Tilburg School of Social and Behavioral Sciences  (01.10 – 31.10.2012)
 • Stypendium Fundacji Jana Pawła II (2004 – 2009)

 

Współpraca międzynarodowa

 

 • Współpraca przy realizacji projektu „Kulturowa równoważność skali Body Appreciation Scale-2” z ośrodkami: The Ohio State University, United States; Maastricht University, The Netherlands; University of Tehran, Iran; Anglia Ruskin University, United Kingdom (grudzień 2016 - obecnie);
 • Realizacja projektu naukowego „Wymiary spostrzeganych cech osobowości polityków na Ukrainie” z ośrodkami: Borys Grinchenko Kyiv University; National University Odessa Law Academy; Ukrainian Catholic University; O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; National Mining University (kwiecień – czerwiec 2015);
 • Opieka nad realizacją projektu naukowego w ramach letniej szkoły w Rotterdamie „Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: Advanced research methods” (8 – 19 lipca, 2013).

 

Staże i wizyty studyjne

 

 • Wizyta studyjna w The Erasmus University, Rotterdam (22-26.11.2016);
 • Staż naukowy w Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (01.10 – 31.10.2012).

 

 

Osiągnięcia dydaktyczne

 

 • Promotor pomocniczy trzech rozpraw doktorskich;
 • Promotor pomocniczy kilkunastu prac magisterskich;
 • Przygotowanie autorskich programów zajęć dydaktycznych: (1) Psychologia zachowań konsumenckich (wykład); (2) Jakościowe metody badań marketingowych (konwersatorium); (3) Ilościowe metody badań marketingowych (konwersatorium); (4) Podstawy psychometrii (ćwiczenia); (5) Zaawansowane metody statystyczne: modele korelacyjne (warsztaty); (6) Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (warsztaty).

 

Recenzje dla czasopism i instytucji grantodawczych

 

 • Recenzowanie artykułów dla Redakcji: Journal of Consumer Behaviour, Frontiers in Psychology, Applied Psychology: An International Review, European Journal of Marketing, Basic and Applied Social Psychology, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, Baltic Journal of Management, Psychological Reports, Current Problems of Psychiatry, Psychologia Społeczna, Roczniki Psychologiczne, Przegląd Psychologiczny, Polish Psychological Bulletin, Polskie Forum Psychologiczne, Health Psychology Report.
 • Recenzowanie grantów badawczych NCN (konkurs OPUS).

 

Aktywność na rzecz szerszego środowiska

 

 • Koordynowanie realizacji badania marketingowego „Badanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów KUL” na potrzeby Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu w ramach zajęć na V roku psychologii „Jakościowe metody badań marketingowych” (rok akademicki 2016/2017);
 • Koordynowanie realizacji badań marketingowych na potrzeby Targi Lublin SA w ramach zajęć na V roku psychologii „Jakościowe metody badań marketingowych” (rok akademicki 2015/2016);

 • Wykonawca projektu „PI PWP – NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy” realizowanego w ramach EFS dla Podlaskiego Forum Doradztwa Kariery (luty – grudzień 2014);
 • Udział w projekcie „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50 roku życia” realizowany w woj. lubelskim w ramach EFS dla firmy FUDA (czerwiec – lipiec 2013).

 

Przynależność do towarzystw naukowych

 

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej.

 

Organizacja konferencji naukowych

 

 • Członek Komitetu Organizacyjnego XV Zjazdu PSPS, Lublin 21-23 września 2018;
 • Członek Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Small Group Meeting on Organizational Behavior, Lublin 26-28 kwiecień 2016;
 • Członek Komitetu Naukowo-Organizacyjnego IV Zjazdu Sekcji Międzykulturowej PSPS, Lublin 21-22 kwiecień 2016.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2020, godz. 12:02 - Wiktor Razmus