Każdego roku Centrum CCIP organizuje dwie sesje egzaminacyjne wg oficjalnego kalendarza Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej : sesję zimową (w grudniu lub styczniu) oraz sesję letnią (w maju).

Od momentu otwarcia przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zorganizowano  dwanaście sesji egzaminacyjnych, do których przystąpiło ogółem 233 kandydatów.

Sesje CCIP_KUL.doc

Zgłoszenia kandydatów w postaci wypełnionych i podpisanych odręcznie formularzy (fiche d'inscription - do pobrania poniżej) przyjmowane są przez prof. dr hab. Urszulę Paprocką-Piotrowską.

Termin składania zgłoszeń upływa zawsze dla sesji zimowej 4 listopada, a dla sesji letniej 30 marca.

Fiche_d'inscription.doc

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 09:06 - Edyta Kociubińska