mmmm

 

 

 

 

rekrutacja.jpg12

 

 

 

 

 

Czego się nauczysz?

 

Po pierwsze, zajęcia naukowe – filologiczne, m.in. krytyka tekstu czy problemy związane z edytorstwem naukowym. Na licznych zajęciach warsztatowych nauczysz się kompetentnego wykonywania redakcji merytorycznej oraz korekty. Zostaniesz zapoznany z kwestiami związanymi z prawem autorskim, wydawaniem książek i ochroną własności intelektualnej. Co więcej, dowiesz się jak skonstruować plan wydawniczy oraz jak pozyskać fundusze na działalność wydawniczą. Ważną część programu stanowią zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem programów Word, InDesign, Photoshop, które przygotowują Cię do samodzielnego projektowania publikacji.

 

Jakie da Ci to możliwości?

 

Proponowany na Edytorstwie zestaw przedmiotów przygotuje studentów m.in. do pracy w zespołach wydawnictw naukowych i komercyjnych, redakcjach czasopism oraz do przyjmowania indywidualnych zleceń.

 

O czym musisz wiedzieć?

 

Jeżeli chcesz dostać się na edytorstwo, a zdawałeś tzw. nową maturę, to czeka Cię konkurs świadectw. Liczony jest wynik z języka polskiego (60% wyniku końcowego) oraz dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli zaliczyłeś więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskałeś najlepsze wyniki. Jeżeli zdawałeś starą maturę, to możesz spodziewać się egzaminu wstępnego, który będzie polegał na sprawdzeniu praktycznej znajomości programu przedmiotu język polski w szkole ponadgimnazjalnej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2015, godz. 01:39 - Urszula Jańczyk