- Czy jeśli nie zaliczę części egzaminu, mogę przystąpić do niego ponownie?

Tak. Warto pamiętać, że w przypadku niezaliczenia części egzaminu można w kolejnej sesji egzaminacyjnej  przystąpić jedynie do części, z której uzyskało się negatywny wynik.

 

- Czy jeśli chcę przystąpić tylko do części, z której uzyskałem negatywny wynik, muszę płacić za cały egzamin?

Nie, wpłaty należy dokonać jedynie za część, do której przystępujemy, tj. 70% kosztów całego egzaminu.

 

- Co zrobić, jeśli z ważnych przyczyn losowych nie mogę zjawić się na egzaminie?

W uzasanionych przypadkach można przystąpić do egzaminu w kolejnej sesji bez konieczności dokonywania wpłaty za egzamin.

 

- Jak mogę przygotować się do egzaminu?

W Centrum Egzaminacyjnym Języka Włoskiego CERTIT organizowany jest dla chętnych egzamin próbny, w czasie którego można sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz zapoznać się z procedurami egzaminacyjnymi.

 

Kiedy mogę zapisać się na egzamin CELI?

Zapisy na egzamin trwają cały rok, ale należy pamiętać o terminach sesji, na którą zamierzamy się zapisać. Zapisy na wybrane sesje dokonujemy najpóźniej na dwa miesiące przed jej rozpoczęciem.

 

- Czy muszę uczestniczyć w kursie przygotowującym, jeśli chcę przystąpić do egzaminu?

Nie. Do egzaminu może przystąpić każda osoba dorosła, która zna język włoski na poziomie A1-C2.

 

- Czy w jednej sesji egzaminacyjnej można zdawać kilka poziomów znajomości języka?

Nie. W jednej sesji kandydat może przysąpić tylko do jednego z pięciu możliwych poziomów CELI (CELI 1 – CELI 2 – CELI 3 – CELI 4 – CELI 5).

 

- Czy aby przystąpić do egzaminu kandydat musi być pełnoletni?

Nie, do egzaminu może przystąpić każdy. Zaleca się jednak, aby osoby poniżej 18 roku życia przystępowały do egzaminu CELI Adolescenti. Egzaminy te nie różnią się od egzaminów CELI pod względem wymagań i struktury, ale treść egzaminu dostosowana jest do wieku kandydatów.

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2020, godz. 16:53 - Edyta Kociubińska