SZANOWNI PAŃSTWO STUDENCI!

 

Od dnia 26 października 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia polska odbywają się w trybie zdalnym.

 

Wyjątek stanowią poniższe zajęcia:

 

studia I stopnia, ROK II

 

Emisja i impostacja głosu (warsztaty), Ks. dr Mariusz Lach, wtorek, 15.50-17.30, CTW-02 (co dwa tygodnie)

Proces powstawania przedstawienia (warsztaty), Ks. dr Mariusz Lach, wtorek, 17.30-19.10, CTW-02 (co dwa tygodnie)

 

 

 

Od dnia 26 października 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku edytorstwo odbywają się w trybie zdalnym.

 

Wyjątek stanowią poniższe zajęcia:

 

ROK II

Podstawy DTP gr. 1, mgr Mateusz Miernik, poniedziałek, 16:40- 20.00, cykl B

Podstawy DTP gr. 2, mgr Mateusz Miernik, poniedziałek, 16:40- 20.00, cykl A

 

 

ROK III

Projektowanie publikacji mgr Magdalena Byrska, piątek, 11.40-15.00, cykl A, sala CN 203
Typografia, mgr Mateusz Miernik, piątek, 15.00-18.20, cykl A, sala CN 022
Edytorstwo elektroniczne, dr Paweł Janowski, piątek, 15.00-18.20, cykl A, sala CN 019

 

Od dnia 26 października 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku humanistyka cyfrowa odbywają się w trybie zdalnym.

 

 

Wyjątek stanowią poniższe zajęcia:

 

ROK I

Projektowanie graficzne, gr. 1, dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, piątek, 10.00-13.20, cykl B, CN-022

Projektowanie graficzne, gr. 2, dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, piątek, 10.00-13.20, cykl A, CN-022

 

ROK II

Pracownia komputerowa: Konwersja e-booków (warsztaty - Grupa 1), dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, czwartek, 9.10-12.30, cykl B, CN 022

Pracownia komputerowa: Konwersja e-booków (warsztaty - Grupa 2), dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, czwartek, 9.10-12.30, cykl A, CN 022

 

 

Poniżej w plikach pdf lista zajęć na poszczególnych latach

z podziałem na tryby stacjonarny i zdalny

w semestrze zimowym w roku akadem. 2020/21

 

Filologia polska I stopnia:

filologia_polska_I__tryb_nauczania

 

Filologia polska II stopnia:

filologia_polska_II__tryb_nauczania

 

 

 

Rozumieć literaturę – to rozumieć świat, rozumieć człowieka, siebie, ale też drugiego, którego spotykamy na swojej drodze. Żyjemy w czasach licznych nieporozumień, a literatura daje narzędzia, by lepiej widzieć i słyszeć, wyjaśniać rzeczywistość sobie i innym.

 

 

Studia polonistyczne na tej uczelni spełniają wszystkie wymagania Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzi je zespół specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach naukowych, twórczy, aktywny naukowo.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

 


KUL

 

Chcesz studiować filologię polską, edytorstwo, humanistykę cyfrową?

 

To świetny wybór!

Dowiedz się dlaczego TUTAJ

 

Jak się zarejestrować na wymarzony kierunek? Więcej informacji TUTAJ

 

KUL

 

KUL

 

 

Rozumieć literaturę – to rozumieć świat, rozumieć człowieka, siebie, ale też drugiego, którego spotykamy na swojej drodze. Żyjemy w czasach licznych nieporozumień, a literatura daje narzędzia, by lepiej widzieć i słyszeć, wyjaśniać rzeczywistość sobie i innym.

 

Literatura pomaga żyć życiem zwielokrotnionym, pełnym pasji i zaangażowania, otwartym na proste fenomeny i złożone relacje. Pomaga dostrzegać to, co dobre i piękne. Przywraca wiarę w drugiego człowieka, otwiera oczy na Tajemnicę, kieruje ku dobru. Nasze studia są zakorzenione w relacji mistrz – uczeń, mamy czas i możliwości, by z każdym z Was spotkać się indywidualnie i towarzyszyć w trudzie studiowania literatury. Chcemy Was inspirować i zarażać pasją!

 

Tutaj spotkasz między innymi wybitnych specjalistów z zakresu: neokomparatystyki mitologicznej (dr hab. Dariusz Seweryn), związków literatury z muzyką (dr hab. Agata Seweryn), metafory historycznej i wyobraźni historycznej w literaturze (dr hab. Lech Giemza), współczesnego teatru religijnego (ks. dr Mariusz Lach), poetyckich redakcji Biblii (dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska).

 

Będziesz miał okazję pracować pod okiem znawców twórczości między innymi: Wacława Potockiego, teorii i praktyki poematów epickich, i interpretacji alegorycznej (dr hab. Agnieszka Czechowicz), Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, również jego korespondencji (dr hab. Zdzisław Kudelski), Wisławy Szymborskiej, poetów Nowej Fali (dr hab. Lech Giemza), Edwarda Stachury i Bolesława Leśmiana (dr hab. Dariusz Pachocki).

 

Będziesz miał okazję nauczyć się, uczestniczyć i prowadzić własne badania interdyscyplinarne pod okiem dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, który prowadzi badania postkolonialne, pod okiem dr. hab. Wojciecha Kruszewskiego, dotyczące genezy wypowiedzi oralnej realizowane w zespole z psychologami.

 

 

Zapraszamy na naszego Facebooka 

 

facebook

 


NASZE KIERUNKI

 

studia stacjonarne licencjackie: 

 IFP_edytorstwo

IFP_fp

 

 

 

studia stacjonarne magisterskie:

 

 

HUMANISTYKA CYFROWA

 

 

FILOLOGIA POLSKA


NASZE SPECJALIZACJE

 

 

 

11
22_--_kopia
33_--_kopia
44

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020, godz. 19:58 - Magdalena Grela-Tokarczyk