mmmm

 

 

 

rekrutacja.jpg12

 

 

 

 

Czego się nauczysz?


Nauczysz się rozumieć, w jaki sposób człowiek wypowiada siebie poprzez tekst, a także sam posiądziesz umiejętność skutecznego i poprawnego posługiwania się słowem. Poznasz historię literatury polskiej i języka. Dowiesz się, czym w ogóle jest literatura, w jakis sposób możesz rozpoznać w niej samego siebie, podejmiesz fascynującą wyprawę w świat poezji, teatru, kultury dawnej i współczesnej, nauczysz się aktywnie uczestniczyć w życiu literackim i kulturalnym, współtworzyć je, współpracować z innymi, rozwiniesz własną kreatywność, wreszcie doświadczysz satysfakcji, jaką dają bardzo zindywidualizowane, elitarne studia pod okiem naprawdę wybitnych profesorów.

 


Jakie da Ci to możliwości?


Wykształcony polonista dysponuje tym, co najbardziej cenione i poszukiwane na rynku pracy – ma tzw. kompetencje miękkie, umie skutecznie się komunikować z ludźmi i współpracować z nimi. Jako osoba, która zna i rozumie kulturę współczesną oraz jej tradycje, będziesz przygotowany do pracy w instytucjach kulturalnych, teatrach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach komunikacji masowej, organizacjach pozarządowych, możesz być animatorem kultury, krytykiem literackim i teatralnym, kierownikiem literackim w teatrach, tłumaczem, redaktorem w wydawnictwach literackich i naukowych. Dzięki wiedzy z zakresu języka i sztuki żywego słowa możesz też być świetnym mówcą oraz autorem tekstów i sloganów reklamowych, pracując dla osób prywatnych oraz firm. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej, możesz pracować jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów magisterskich na bardzo wieku kierunkach humanistycznych i społecznych.

 


O czym musisz wiedzieć?


Jeśli zdawałeś nową maturą, pod uwagę weźmiemy wyniki z języka polskiego (60% wyniku końcowego) oraz z jednego następujących przedmiotów: filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny lub matematyka (20% wyniku końcowego).
Jeśli zdawałeś starą maturę, czeka Cię egzamin wstępny – chcemy sprawdzić praktyczną znajomość języka polskiego oraz orientację w życiu literacko-kulturalnym.

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2015, godz. 01:43 - Urszula Jańczyk