W sprawach związanych z uczestnictwem w Konferencji proszę pisać na adres: patristic@kul.pl

 

If you want to get to know more about participation in the Conference please contact us: patristic@kul.pl

 

Autor: Marcin Wysocki
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 15:12 - Marcin Wysocki