III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości
Ogólnopolskie Sympozjum nt.

"Teologia duchowości współczesnych zrzeszeń katolickich.
Nowe perspektywy"

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny, Warszawa-Bielany, ul. Dewajtis 3

8-9 VI 2012

 

 

 Otwarcie sympozjum

Wręczenie dyplomu członkowskiego s. Danieli

Wręczenie dyplomu członkowskiego nr 100

Zarząd Stowarzyszenia za stołem prezydialnym

Zebranie organizacyjne Stowarzyszenia

Msza św. w sobotę rano

Msza św. w sobotę rano

Msza św. w sobotę rano

Ogłoszenia na koniec Mszy św.

Wręczenie dyplomu o. Cz. Gnieckiemu

Obrady w Ii sesji

Obrady

Obrady

Obrady

Panel dyskusyjny - sesja II grupa B

Panel dyskusyjny - sesja II grupa A

Panel dyskusyjny - sesja III grupa B

Obrady w sesji III grupa B

Panel dyskusyjny w sekcji III grupa A

Panel dyskusyjny w sekcji III grupa A

Panel dyskusyjny w sekcji III grupa B

Panel dyskusyjny w sekcji III grupa B

Gość ze Słowacji

Podsumowanie sympozjum

 

Aktualizacja 2012-06-10 20:49:00

 

Autor: Marek Chmielewski
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2014, godz. 18:51 - Marek Chmielewski