IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Ogólnopolskie Sympozjum nt.

"Duchowość w nauczaniu bł. Jana Pawła II"

Karmelitańskie Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowe 

„Na Górce” im. Jana Pawła II Wielkiego w Wadowicach

21-22 VI 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marek Chmielewski
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2014, godz. 21:20 - Marek Chmielewski