1. Panel "Perspektywy pamięci. Jak pamiętamy o Zagładzie?" (2.03.2017 r.) (fotoreportaż)
 2. Obrona doktoratu mgr Natalii Grabskiej (1.12.2014 r.) (fotoreportaż)
 3. Otwarte seminarium doktoranckie "Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania" (25 czerwca 2013 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą) (fotoreportaż).
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12 kwietnia 2013 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Wydawnictwami Pedagogicznymi i Szkolnymi (fotoreportaż).
 5. Promocja książki Aleksandry Dziak pt. "Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji" (26.03.2013 r.), która odbyła się w Bibliotece Multimedialnej 'Biblio' (fotoreportaż).
 6. Konferencja "Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej" (19-20 listopada 2012 r.) (fotoreportaż).
 7. Otwarte seminarium doktoranckie "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych - polonistyczne horyzonty badawcze" (27 czerwca 2012 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą) (fotoreportaż).
 8. Obrona doktoratu mgr Magdaleny Bajan - 2 kwietnia 2012 r. (fotoreportaż).
 9. Otwarte seminarium doktoranckie "Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole" (7 lipca 2011 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą) (fotoreportaż).
 10. Obrona doktoratu mgr Aleksandry Dziak - 23 maja 2011 r. (fotoreportaż).
 11. Obrona doktoratu mgr Anny Adamczuk-Steplewskiej - 1 kwietnia 2011 r. (fotoreportaż).
 12. Seminarium naukowe z cyklu Badania i polityka edukacyjna"Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej" zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie (8–9 marca 2011 r.) (fotoreportaż).
 13. Wręczenie aktu nominacji profesorskiej prof. Sławomirowi Jackowi Żurkowi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (27 września 2010 r.) (lista nominowanych profesorów), (fotoreportaż).
 14. ,,Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów". Otwarte seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (28 czerwca 2010 r.) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (fotoreportaż).
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Polskość poza granicami Rzeczpospolitej'' (26-28 marca 2010 r.) zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Ostródzie, [fotoreportaż].
 16. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,e-polonistyka 2" organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej (fotoreportaż).
 17. Otwarte seminarium naukowe doktorantów  ,,Współczesne metodologie badań humanistycznych w kontekście studiów doktoranckich" pod patronatem Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN (29 czerwca 2009 r.) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (fotoreportaż).
 18. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Etyka nauczyciela" - 9-10 czerwca 2009 r. (fotoreportaż).
 19. Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu" - 26-27.11.2008 r. (fotoreportaż).
 20. Seminarium dotorantów ,,Literatura dla dzieci i młodzieży w kanonie lektur szkolnych" - 30.06.2008 r., Kazimierz Dolny (fotoreportaż).
 21. Konferencja naukowa ,,e-polonistyka" - 21-22 listopada 2007 r. (fotoreportaż).
 22. Panel dyskusyjny,,Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?" -26.06.2007 r., Kazimierz Dolny (fotoreportaż).
 23. Obrona doktoratu mgr Magdaleny Marzec - 26 stycznia 2007 r. (fotoreportaż).
 24. Konferencja naukowa ,,Literatura emigracyjna w szkole" - 5-6 grudnia 2006 r. (fotoreportaż).
 25. Zebranie pracowników i doktorantów Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - 30.09.2006 r. (fotoreportaż).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2017, godz. 00:06 - Agnieszka Karczewska