opiekun praktyk studenckich pedagogicznych oraz psychologicznych na specjalizacji nauczycielskiej (filologia polska, studia II stopnia)

 

 

odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania (2018)

 

 

koordynator specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2020, godz. 12:28 - Magdalena Marzec-Jóźwicka