Granty zewnętrzne:

 

Grant NN304306940 ,,Biologiczna ocena toksyczności sinicowych zakwitów wód w wybranych zbiornikach Lubelszczyzny", 2011 – 2013, Kierownik grantu: dr Anna Sierosławska

 

Grant NN303606138 ,,Cytotoksyczne oddziaływanie wybranych cyjanotoksyn (mikrocystyny-LR oraz anatoksyny-a) na komórki odpornościowe karpia (Cyprinus carpio L.)", 2010-2012, Kierownik grantu: dr Anna Rymuszka

 

Grant N308 02732/2393 ,,Oddziaływanie cyjanotoksyn (mikrocystyny-LR i anatoksyny-a) na układ odpornościowy karpia (Cyprinus carpio L.)", 2007-2009, Kierownik grantu: prof. dr hab. Tadeusz Skowroński

 

 

Granty wewnętrzne KUL:

 

„Badania nad toksycznością zakwitów sinicowych występujących w zbiornikach wodnych Lubelszczyzny” 2010 r., Kierownik grantu: dr Anna Sierosławska;

 

"Badania nad toksycznym oddziaływaniem cyjanotoksyn na układ odpornościowy ryb z rodziny karpiowatych (Cyprinidae) i łososiowatych (Salmonidae)", rok 2005, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kierownik grantu: dr Anna Sierosławska;

 

"Badania nad immunomodulującym działaniem substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego na zwierzęta zmienno i stałocieplne", rok 2004, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kierownik grantu: dr Anna Rymuszka;

 

"Wpływ toksyn gronkowcowych na odporność komórkową i humoralną ryb", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kierownik grantu: dr Adam Bownik;

 

Pozostałe:

 

Ekspertyza zamawiana: ,,Oznaczenie genotoksyczności surowca kosmetycznego testem Amesa" w ramach umowy z Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris, 2011 r.

 

Wykonanie badań: „Oznaczenie stężeń mikrocystyn w tkankach ryb pochodzących z Zalewu Zemborzyckiego” w ramach umowy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Lublinie, 2007 r.

 

Autor: Katarzyna Kaca
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2013, godz. 13:10 - Agnieszka Welman-Styk