WYBRANE PUBLIKACJE:

 

2019

 

 1. Sieroslawska A., Rymuszka A., 2019. Assessment of the cytotoxic impact of cyanotoxin beta-N-methylamino-L-alanine on a fish immune cell line. Aquatic Toxicology 212: 214-221;
 2. Lenard, T., Ejankowski, W., Poniewozik M., 2019. Responses of phytoplankton communities in selected eutrophic lakes to variable weather conditions. Water 11(6): 1207. DOI: 10.3390/w11061207;
 3. Lenard, T., Ejankowski, W., Poniewozik, M. 2019. Different responses of primary producers to mild winter in macrophyte- and phytoplankton-dominated lakes. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 420; 44 DOI: 10.1051/kmae/2019032

 

2018

 

 1. Bednarzak M., Rymuszka A., Sierosławska A., 2018. Immunotoksykologiczne aspekty działania pestycydów z grupy pyretroidów. [w:] Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury, Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin, ISBN 978-83-65932-32-1: 75-85;
 2. Drobek M., Sierosławska A., Rymuszka A., 2018. Nanokosmetyki [w:] Najnowsze doniesienia z zakresu nanotechnologii, Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin, ISBN 978-83-65932-26-6: 54-67;
 3. Masłyk M., Janeczko M., Demchuk O., Boguszewska-Czubara A., Kubiński K., 2018. A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro. Saudi Pharmaceutical Journal 26: 244-252;
 4. Rymuszka A., Sieroslawska A., 2018. Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line. Toxicon 148: 7-15;
 5. Lenard, T., Ejankowski, W., Poniewozik, M., 2018. Does an increase in water colour intensity affect the lake trophic status and phytoplankton metrics? Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 419, 46. DOI: 10.1051/kmae/2018035.

 

 

2017

 

 1.  Lenard T., Ejankowski W., 2017. Natural water brownification as a shift in the phytoplankton community in a deep hard water lake. Hydrobiologia 787(1): 153-166. DOI: 10.1007/s10750-016-2954-9.

 2016

 1.  Ejankowski W., Lenard T., 2016. The effect of ice phenology exerted on submerged macrophytes through physicochemical parameters and the phytoplankton abundance. J. Limnol. 75(1): 145-155.

 

2015

 

 1. Sierosławska A., Rymuszka A., 2015. Effects of cylindrospermopsin on a common carp leucocyte cell line. Journal of Applied Toxicology 35: 83-89;
 2. Sierosławska A., Rymuszka A., 2015. Cylindrospermopsin induces oxidative stress and genotoxic effects in the fish CLC cell line. Journal of Applied Toxicology 35:426-33;
 3. Sieroslawska A., Rymuszka A., Adaszek Ł., 2015. Effects of cylindrospermopsin on the phagocytic cells of a common carp (Cyprinus carpio L.). Journal of Applied Toxicology 35:1406-14;
 4.  Lenard T., 2015. Winter bloom of some motile phytoplankton under the ice cover in   mesotrophic lake: vertical distribution and environmental factors. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 44(2): 164-171;
 5. Ejankowski W., Lenard T., 2015. Climate-driven changes in the submerged macrophyte and phytoplankton community in a hard water lake. Limnologica 52: 59-66.

 

 

2014

 1. Sierosławska A., Rymuszka A., 2014. Effects of cylindrospermopsin on a common carp leucocyte cell line. Jurnal of Applied Toxicology DOI 10.1002/jat.2990;
 2. Sierosławska A., Rymuszka A., 2014. Cylindrospermopsin induces oxidative stress and genotoxic effects in the fish CLC cell line. Journal of Applied Toxicology DOI 10.1002/jat.3040;
 3. Sierosławska A., Rymuszka A., Skowroński T., 2014. Application of biotests in cyanobacterial extract toxicity assessment. Archives of Environmental Protection DOI: 10.2478/aep-2014-0028;
 4. Sierosławska A., 2014. Evaluation of usefulness of Microbial Assay for Risk Assessment (MARA) in the cyanobacterial toxicity estimation. Environmental Monitoring and Assessment 186: 4629-4636;
 5. Bownik A., Stępniewska Z., Skowroński T., 2014. Protective effects of ectoine on heat-stressed Daphnia magna. J Comp Physiol B. 184 (8), 961-76;
 6. Bownik A., Stępniewska Z., Skowroński T., 2014. Effects of ectoine on behavioural, physiological and biochemical parameters of Daphnia magna. Comp. Biochem. Physiol. C. 168, 2-10;
 7. Bownik A., 2014. Białkowe toksyny bakteryjne. Struktura, oddziaływanie zastosowanie wybranych metabolitów bakteryjnych. Wyd. Zakres Wiedzy, s. 1-265;
 8. Lenard T., Ejankowski W., Wojciechowska W., Solis M., 2014. Cyanophytes and chlorophytes versus raphidophytes in humic lakes with different catchment basins. Biologia, 69(6): 735-741;
 9. Wojciechowska W., Lenard T., 2014. Effect of extremely severe winters on under-ice phytoplankton development in a mesotrophic lake (Eastern Poland). Oceanol. Hydrobiol. Stud., 43(2): 147-153;
 10. Ejankowski W., Lenard T., 2014. Trophic state of a shallow lake with reduced inflow of surface water. Archives of Environment Protection, 40(3): 3-11.

2013

 1. Sierosławska A., Rymuszka A., 2013. Assessment of the potential genotoxic and proapoptotic impact of selected cyanotoxins on fish leukocytes. Central European Journal of Immunology, 38(2): 190-195;
 2. Rymuszka A., Sierosławska A., 2013. Cytotoxic and immunotoxic effects of the mixture containing cyanotoxins on carp cells following in vitro exposure. Central European Journal of Immunology, 38(2): 159-163;

 3. Sierosławska A., 2013. Cyjanobakterie – źródło substancji o działaniu genotoksycznym i kancerogennym. (W:) Biologia medyczna. Wybrane zagadnienia. E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki, R. Zdanowski (red.), Wyd. Edycja, Olsztyn, s.261-276;

 4. Sieroslawska A., 2013, Assessment of the mutagenic potential of cyanobacterial extracts and pure cyanotoxins. Toxicon 74: 76-82;

 5. Sierosławska A., 2013, Evaluation of the sensitivity of organisms used in commercially available toxkits to selected cyanotoxins. Polish Journal of Environmental Studies, 22(6): 1817-1823;

 6. Rymuszka A., Adaszek Ł., 2013. Cytotoxic effects and changes in cytokine gene expression induced by microcystin-containing extract in fish immune cells - an in vitro and in vivo study. Fish and Shellfish Immunology, 34(6): 1524-1532;

 7. Lenard T., Wojciechowska W., 2013. Phytoplankton diversity and biomass during winter with and without ice cover in the context of climate change. Pol. J. Ecol., 61(4): 739-748.

2012

 1. Rymuszka A., 2012. Microcystin-LR induces cytotoxicity and affects carp immune cells by impairment of their phagocytosis and the organization of the cytoskeleton. Journal of Applied Toxicology, DOI 10. 1002/ jat. 2791;
 2. Rymuszka A., 2012. The cytotoxic activity of the neurotoxin anatoxin-a on fish leukocytes-in vitro and in vivo. Acta Veterinaria Brno 81: 175-182;
 3. Rymuszka A., Adaszek Ł., 2012. Pro-and anti-inflammatory cytokine expression in carp blood and head kidney leukocytes exposed to cyanotoxin stress-an in vitro study. Fish and Shellfish Immunology, 33: 382-388;
 4. Sierosławska A., Rymuszka A., Velisek J., Pawlik-Skowrońska B., Svobodova Z., Skowroński T., 2012. Effects of microcystin-containing cyanobacterial extract on hematological and biochemical parameters of common carp (Cyprinus carpio L.). Fish Physiology and Biochemistry, Vol. 38, Issue 4, pp. 1159-1167;
 5. Bownik A., Rymuszka A., Sierosławska A., Skowroński T., 2012. Anatoxin-a induces the proliferative ability of lymphocytes of common carp (Cyprinus carpio L.) in vitro. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 15 (3): 531-535;
 6. Sierosławska A., 2012. Anatoksyna-a - chemizm, występowanie, efekty działania. Kosmos, Tom 61 (3): 401-408;

2011

 1. Rymuszka A., Sierosławska A., 2011. Effects of neurotoxin-anatoxin-a on common carp (Cyprinus carpio L.) innate immune cells in vitro. Neuroendocrinology Letters, Vol. 32 (1): 84-88;

2010

 1. Sierosławska A., Rymuszka A., Kalinowska R., Skowroński T., Bownik A., Pawlik-Skowrońska B. Toxicity of cyanobacterial bloom in the eutrophic dam reservoir (Southeast Poland). Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 29, No.3, pp. 556-560;
 2. Rymuszka A., Sierosławska A., Bownik A., Skowroński T. Microcystin-LR modulates selected immune parameters and induces necrosisa/apoptosis of carp leucocytes. Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 29, No. 3, pp. 569-574;
 3. Bownik A., Toxin Reviews, Harmful algae: effects of akaloid cyanotoxins on animal and human  health. Vol. 29, pp. 99- 114;
 4. Sierosławska A., Central European Journal of Immunology, Immunotoxic, genotoxic and carcinogenic effects of cyanotoxins. Vol. 35, pp. 105- 110;

2009

 1. Sierosławska A., Rymuszka A. 2009. Cyanohepatotoxins influence on the neuroendocrine and immune systems in fish – a short review. Neuroendocrinol Lett 30 (Suppl 1):13-16;
 2. Sierosławska A., Rymuszka A. 2009. Cyanotoxins influence on the neuroendocrine and immune systems. Interdisciplinary Toxicology vol. 2(2): 145-146;
 3. Rymuszka A., Sierosławska A. 2009. Effects of anatoxin – a on the selected immune functions of the fish cells. Interdisciplinary Toxicology vol. 2(2): 143-144;
 4. Sierosławska A., Rymuszka A. 2009. In vitro modulatory effects of ciprofloxacin and chloramphenicol on the rabbit phagocytic cells. Central European Journal of Immunology vol. 34(2): 77-80; 
 5. Rymuszka A., Sierosławska A. 2009. The immunotoxic and nephrotoxic influence of cyanotoxins to vertebrates. Central European Journal of Immunology vol. 34(2): 129-136;
 6. Rymuszka A., Sierosławska A., Bownik A., Skowroński T. 2009. Zastosowanie wybranych biotestów do oceny toksyczności sinicowych zakwitów wód. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych nr 38:349-355;

2008

 1. Rymuszka A., Sierosławska A., Bownik A., Skowroński T. 2008. Immunotoxic potential of cyanotoxins on the immune system of fish. Central European Journal of Immunology vol.33(3):150-152;
 2. Sierosławska A., Rymuszka A. 2008. Effects of chloramphenicol and ciprofloxacin on the selected functions of rabbit phagocytic cells. Central European Journal of Immunology vol.33(2): 43-26; 
 3.  Bownik A., Siwicki A.K. 2008. Effects of staphylococcal hemolysins on the immune system of vertebrates. Central European Journal of Immunology vol.33(2): 87-90;
 4. Bownik A., Rumuszka A., Sierosławska A., Skowroński T. 2008. Oddziaływanie cyjanotoksyn na układ odpornościowy ryb. Ekotoksykologia w ochronie środowiska. Wydawnictwo PZITS. Oddział Dolnośląski;
 5. Sierosławska A., Rymuszka A., Adamczyk A., Bownik A., Skowroński T. 2008. Ocena toksyczności zakwitu sinic w zbiorniku hodowlanym w pobliżu Lublina. Ekotoksykologia w ochronie śrdowiska. Wydawnictwo PZIST. Oddział Dolnośląski;
 6. Sierosławska A., Rymuszka A., Bownik A., Skowroński T. 2008. Cyanotoxins affect. The immune cell functions in fish. Central European Journal of Immunology vol.33(3):150-152.

2007

 1. Rymuszka A., Sierosławska A., Bownik A., Skowoński T. 2007. Immunotoksyczne oddziaływnie toksyn sinicowych. Aktualne problemy immunodiagnostyki i immunotoksykologii (red. Siwicki A.K., Skopińska- Różewska E.) Edycja Olsztyn, 155 – 162;
 2. Bownik A., Rymuszka A., Sierosławska A., Skowroński T. 2007. Oddziaływanie cyjanotoksyny, anatoksyny –a na układ odpornościowy ryb. Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska Glebowego i Wodnego. IUNG- Puławy, 8-10;
 3. Rymuszka A., Sierosławska A., Bownik A., Skowroński T. 2007. Ocena immunotoksycznego oddziaływania mikrocystyny-LR na funkcje komórek układu odpornościowego ryb. Ekotoksykologia w Ochronie środowiska Glebowego i Wodnego. IUNG-Puławy, 141-144;
 4. Sierosławska A., Rymuszka A., Bownik A., Skowroński T. 2007. Modulujący wpływ anatoksyny-a na mechanizmy odporności nieswoistej karpia. Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska Glebowego i Wodnego. IUNG-Puławy, 148-151;
 5. Bownik A., Rymuszka A., Sierosławska A., Skowroński T. 2007. Oddziaływanie cyjanotoksyn na ryby słodkowodne. Komunikaty Rybackie, 101:21-24;
 6. Bownik A., Sierosławska A., Rymuszka A., Skowroński T. 2007. Toksyczne oddziaływanie wtórnych metabolitów sinic na ryby słodkowodne. Komunikaty Rybackie 6:21-24;
 7. Bownik A., Skowroński T. 2007. Harmful cyanotoxins: hepatotoxic effects of microcystin in mammalian animals. Medycyna Weterynaryjna 63 (5): 522-524;
 8. Sierosławska A., Rymuszka A., Bownik A., Skowroński T. 2007. The influence of microcystin-LR on fish phagocytic cells. Human & Experimental Toxicology 26 (7):603-607;
 9. Sierosławska A., Kowalski J.C., Siwicki A.K., Terech-Majewska E., Rymuszka A. 2007. The in vitro influence of norfloxacin nicotinate on the selected immune cell functions in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Central European Journal of Immunology vol.32 (2):92-96.

2005

 1. Rymuszka A., Siwicki A.K., Sierosławska A. 2005. Influence of the preparation roundup on the selected functions of fish immune cells- in vitro Study.  Polish Journal of Environmental Studies vol.14 (Supp. II):721-724;
 2. Sierosławska A., Siwicki A.K., Terech-Majewska E., Rymuszka A. 2005. The influence of norfloxacin nicotinate on the selected immune functions in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Polish Journal of Environmental Studies vol.14(Supp. II):751-756;
 3. Rymuszka A., Studnicka M., Siwicki A.K., Sierosławska A., Bownik A. 2005. The immunomodulatory effects of the dimer of lysozyme (KLP-602) in carp (Cyprinus carpio L)- in vivo study. Ecotoxicology and Environmental Safety 61:121-127;

2004

 1. Bownik A., Siwicki A.K., Rymuszka A., Sierosławska A. 2004. Influence of staphylococcal leukocidins on phagocyte and lymphocyte activity - A comparative study. Polish Journal of fFood and Nutrition Sciences vol.13/54(Supp.I):5-8;
 2. Rymuszka A., Siwicki A.K. 2004. Oddziaływanie wybranych grup pestycydów jako czynników stresogennych na układ immunologiczny ryb. (w:) Ochrona zdrowia ryb- aktualne problemy (pod red. Siwicki A.K., Antychowich J., Szewda W.) 237-245;
 3. Sierosławska A., Terech -Majewska E., Siwicki A.K. 2004. Wpływ chemioterapeutyków na układ odpornościowy ryb. (w:) Ochrona zdrowia ryb- aktualne problemu (pod red. Siwicki A.K., Antychowicz J., Szweda W.) 227-237.

2003

 1. Rymuszka A., Siwicki A.K. 2003. Immunomodulatory activity of the dimerized lysozyme KLP-602 after earlier suppression by atrazine in carp (Cyprinus carpio L.). Polish Journal of Veterinary Sciences 6 (Suppl.) : 43-46;
 2. Sierosławska A., Siwicki A.K. 2003. In vitro influence of ciprofloxacin on selected functions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) leucocytes. Polisch Journal of Veterinary Sciences 6 (Suppl.) : 47-48;
 3. Siwicki A.K., Bownik A., Prevost G., Szmigielski S., Małaczewska J., Mikulska - Skupień E. 2003. In vitro effect of Staphylococcal leukocidins (LukE, LukD) on the proliferative responses of blood lymphocytes in dogs (Canis familiaris), Bulletin of the Veterinary Institute Pulawy, 395-401: 395-401
 4. Rymuszka A., Siwicki A.K. 2003. Immunomodulujące działanie dimeru lizozymu (KLP-602) na limfocyty i fagocyty izolowane z krwi królika, po uprzedniej intoksykacji cypermetryną – badania in vivo. (w:) E. Skopińska –Różewska, A.K. Siwicki (red.) Rola immunomodulatorów pochodzenia naturalnego w zapobieganiu i leczeniu chorób. Wyd. Medyk, Warszawa, 237 - 244;

2001

 1. Sierosławska A., Siwicki A.K., Studnicka M. 2001. Chemioterapeutyki a układ odpornościowy. (w:) Immunologia weterynaryjna. Wybrane zagadnienia. (Red.) A.K. Siwicki, W. Deptuła, Wyd. UWM, Olsztyn:61-66; 
 2. Bownik A., Szmigielski S., Siwicki A.K., 2001. Działanie gronkowcowych toksyn synergohymenotropowych na układ odpornościowy. (w:) Immunologia weterynaryjna. Wybrane zagadnienia. (Red.) A.K. Siwicki, W. Deptuła, Wyd. UWM, Olsztyn:55-60.

2000

 1. Rymuszka A., Siwicki A.K., Studnicka M., Sierosławska A., Bownik A. 2000. Immunomodulating effect of dimerized lysozyme (KLP-602) on cellular and humoral defence mechanisms in fish after suppression induced by selected pesticides. Acta Poloniae Toxiciologica vol.8(1): 139-145;
 2. Studnicka M., Rymuszka A., Siwicki A.K. 2000. Badania porównawcze nad wpływem wybranych herbicydów i insektycydów na komórki immunokompetentne. (w.) Środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku. Wydawnictwo pokongresowe 37-44;
 3. Sierosławska A., Studnicka M., Siwicki A.K., Bownik A., Rymuszka A. 2000. In viro study on the effect of chloramphenicol and florfrnicol on cellular and humoral immunity of carp (Ciprinus carpio) and rabbit (Oryctolagus cuniculus). Acta Poloniae Toxicologic vol.8(1):129-137;
 4. Studnicka M., Siwicki A.K., Morand M., Rymuszka A., Bownik A., Terech - Majewska E. 2000. Modulation of nonspecific defence mechanisms and specific immune responses after suppression induced by xenobiotics. Journal of Applied Ichtiology 16:1-7;
 5. Siwicki A.K., Fuller J.C., Nissen S., Ostaszewski P., Studnicka M. 2000. In vitro effects of Beta-hydroxy-beta-metylubutyrate (HMB) on cell-mediated immunity in fish. Veterinary  Immunology and Immunopathology 76:191-197.

1999

 1. Studnicka M., Siwicki A.K., Morand M., Rymuszka A., Bownik A., Terech-Majewska E. 1998. Modulation of nonspecific defence mechanisms and specific responses after suppression induced by xenobiotics. J. Appl. Ichthyol. 15, ISSN 0175-8659;
 2. Siwicki A.K., Studnicka M., Morand, M., Glabski E., Bownik A. 1999. Effects of pesticides on the acute phase of proteine in fish – experimental study. Tenth International Symposium Pollutant Responses In Marine Organisms, Williamsburg, Virginia Institute of Marine Science, School of Marine Science, April 25-29;
 3. Siwicki A.K., Morand M., Studnicka M., Pozet F., Terech-Majewska E. 1999. Application of immunobiological biomarkers for predicting the toxic effects of polluted aquatic environment – comparative study. 10 th International Symposium Pollutant Responses In Marine Organisms, Williamsburg, Virginia Institute of Marine Science, School of Marine Science, April 25-29;
 4. Siwicki A.K., Klein P., Studnicka M., Terech-Majewska E., Kazuń K., Głąbski E. 1999. Restoration of immunity after suppresion induced by xenobiotics in fish – in vitro and in vivo study. 10 th International Symposium Pollutant Responses In Marine Organisms, Williamsburg, Virginia Institute of Marine Science, School of Marine Science, April 25-29
 5. Siwicki A.K., Studnicka M., Morand M., Klein P., Kiczka W., Rymuszka A. 1999. Restoration of cellular immune response after suppression induced by pesticides: A comparative in vitro and in vivo study, World Vet Congress 1999, Lyon, Franc;
 6. Studnicka M., Siwicki A.K., Bownik A., Terech-Majewska E. 1999. Modulowanie nieswoistej odporności komórkowej i humoralnej u ryb po supresji indukowanej chemioterapeutykami – badania eksperymentalne. (w:) Wpływ ksenobiotyków na organizm zwierząt i człowieka, Olsztyn, s. 253-25;
 7. Siwicki A.K., Studnicka M., Morand M., Pozet F. 1999. Zastosowanie badań immunologicznych w biologicznym monitorowaniu środowiska wodnego. (w:) Wpływ ksenobiotyków na organizm zwierząt i człowieka, Olsztyn, s. 93-102;
 8. Siwicki A.K., Studnicka M., Morand M. 1999. Immunotoksykologia porównawcza – nowy kierunek w toksykologii, VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, 31.05.-02.06.99 Międzyzdroje, s. 135;
 9. Sierosławska A., Studnicka M., Siwicki A.K., Bownik A., Rymuszka, A. 1999. Badania in vitro nad wpływem chloramfenikolu i florfenikolu na odporność komórkową i humoralną karpia (Cyprinus carpio) i królika (Oryctolagus cuniculus). VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, 31.05.-02.06.99 Międzyzdroje, s. 45; 
 10.  Rymuszka A., Siwicki, A.K., Studnicka M., Sierosławska A., Bownik A. 1999. Immunomodulujący wpływ dimeru lizozymu (KLP-602) na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne ryb po supresji indukowanej wybranymi pestycydami. VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, 31.05.-02.06.99 Międzyzdroje, s. 146;
 11. Sierosławska A., Siwicki A.K. 1999. Wpływ wybranych leków przeciwbakteryjnych na odporność komórkową – badania porównawcze. (w:) Wpływ ksenobiotyków na organizm zwierząt i człowieka, Olsztyn, s. 147-156.

 1998

 1.  Siwicki A.K., Studnicka M., Morand M., Pozet F., Terech-Majewska E. 1998. Comparative immunotoxicology – a new direction, Acta Veterinaria Brno, 67:295-301;
 2.  Siwicki A.K., Morand M., Studnicka M. 1998. In vitro imunotoxicology – practical application. Acta Veterinaria Brno, 67: 303-307;
 3. Siwicki A.K., Studnicka M., Szymańska B., Rymuszka A., Bownik A. 1998. In vitro effects of human tumor necrosis factor (TNF) muteins on macrophage and lymphocyte activity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Third International Symposium on Aquatic Animal Health, APC Press Baltimore USA, 68; 
 4.  Siwicki A.K., Morand M., Pozet F., Studnicka M. 1998. Wpływ iridowirusa na aktywność makrofagów i limfocytów oraz produkcję cytokin – badania in vitro u ryb. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, 16-18.09, SGGW Warszawa, 13-240; 
 5. Sierosławska A., Studnicka M., Siwicki A.K., Bownik A., Słonka, J. 1998. Antibiotics and cell-mediated immunity in fish – in vitro study. Acta Veterinaria Brno 1998, 67: 329-33;
 6. Siwicki A.K., Morand M., Studnicka M., Terech-Majewska E. 1998. Zastosowanie techniki ELISPOT do ilościowego określania komórek produkujących przeciwciała (ASC), badania in vitro i in vivo u ryb. XIV Międzynarodowa Konferencja "Diagnostyka Mikrobiologiczna’" 26.V, WIHE Puławy, 13;
 7. Siwicki A.K., Morand M., Klein P., Studnicka M., Terech-Majewska E. 1998. Modulation of nonspecific defence mechanisms and protection against diseases in fish. Acta Veterinaria Brno, 67:323-328;
 8. Studnicka M. 1998. Skażenie środowiska wodnego a zdrowie ryb i człowieka. Seminarium "Ryba jako bioindykator skażenia rzek", 27.05, Żabieniec;
 9. Siwicki A.K., Studnicka M., Morand M. 1998. Immunotoksykologia porównawcza w kontekście jej zastosowań w monitorowaniu środowiska wodnego. I Krajowa Konferencja "Biomarkery stanu środowiska wodnego", 06.11, Zielona Góra;
 10. Siwicki A.K, Jeliaszewicz J., Szmigielski S., Studnicka M. 1998. Aktywność fagocytów oraz poziom odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów po podaniu Propionibacterum avidum (KP-40) u niższych i wyższych kręgowców. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, 16-18.09, Warszawa;
 11. Studnicka M., Siwicki A.K., Rymuszka A., Bownik A., Krakowska I., Terech-Majewska E. 1998. Restoration of cell-mediated immunity after suppression induced by xenobiotics – in vitro and in vivo study. 3 rd International Symposium on Aquatic Animal Health, APC Press Baltimore USA, 20-23;
 12. Siwicki A.K., Klein P., Morand M., Kiczka W., Studnicka M. 1998. Immunostimulatory effects of dimeryzed lysozyme (KLP-602) on the nonspecyfic defense mechanisms and protection against furunculosis in salmonids. Veterinary Immunology and Immunopathology, 61:369-378;
 13. Siwick A.K.i, Ostaszewski P., Fuller J.C., Nissen S., Studnicka M. 1998. In vitro effects of 3-hydroxy-3-methylbutyrate (HMB) on measures of immune function and immunocompetence cells in fish. Journal of Animal Science 76, Suppl. 1, 528;
 14. Studnicka M., Siwicki A.K., Morand M., Rymuszka A., Bownik A., Terech-Majewska.E. 1998. Modulation of nonspecific defence mechanisms and specific responses after suppression induced by xenobiotics. Journal of  Applied Ichthyology 15, ISSN 0175-8659;

1997

 1. Studnicka M., Siwicki A.K., Morand M. 1997. Immunotoksykologia porównawcza - możliwości zastosowania w biologicznym monitorowaniu skażenia środowiska. (w:) II Krajowe Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych - materiały (referaty i doniesienia), Szczecin - Świnoujście, 8 - 10 maja;
 2. Rymuszka A., Siwicki A.K., Studnicka M. 1997. Badania porównawcze nad działaniem immunotoksycznym wybranych pestycydów z grupy pyretroidów i triazyn na odporność nieswoistą zwierząt zmiennocieplnych i stałocieplnych. (w:) II Krajowe Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych - materiały (referaty i doniesienia), Szczecin - Świnoujście, 8 - 10 maja;
 3. Siwicki A.K., Pejsak A., Studnicka M., Klein P., Mokrzycka A., Rymuszka A., A. Bownik A. 1997. Badania porównawcze nad wpływem dimeru lizozymu (KLP-602, Lydium-KLP) na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne oraz poziom cytokin u prosiąt. (w:) II Krajowe Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych - materiały (referaty i doniesienia), Szczecin - Świnoujście, 8 - 10 maja;
 4. Siwicki A.K., Rymuszka A., Szymańska B., Studnicka M., Kazuń K., Głąbski E., Bownik A. 1997. Badania eksperymentalne nad wpływem ludzkiego TNF -alpha  oraz mutein na komórki immunokompetentne oraz nieswoistą i swoistą odpowiedź u ryb. (w:) II Krajowe Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych - materiały (referaty i doniesienia), Szczecin - Świnoujście, 8 - 10 maja;
 5. Studnicka M., Bownik A., Rymuszka A., Sierosławska A. 1997. Badania nad działaniem immunotoksycznym atrazyny i diazynonu na odporność nieswoistą karpia. (w:) II Krajowe Sympozjum Immunologów; Weterynaryjnych - materiały (referaty i daoniesienia), Szczecin - Świnoujście, 8 - 10 maja;
 6. Studnicka M., Siwicki A.K., Rymuszka A., Bownik A., Terech - Majewska E., Głąbsk G., Kazuń K. 1997. Modulowanie odporności komórkowej i humoralnej u ryb po supresji indukowanej ksenobiotykami. (w:) II Krajowe Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych - materiały (referaty i doniesienia), Szczecin - Świnoujście, 8 - 10 maja;
 7.  Klein P., Siwicki A.K., Kiczka W., Morand M., Studnicka M., Terech - Majewska E. 1997. Dimerized lysozyme (KLP - 602) - effects on phagocyte and lymphocyte - mediated immunity and protection against viral and bacterial diseases. (w:) Aquaculture Application of Controlled Drug and Vaccine Delivery, International Workshop, 21 - 23 Maj 1997 Villa Manin di Passariano (UD) Italy;
 8. Studnicka M., Siwick A.K.i, Rymuszka A., Bownik A., Terech - Majewska E. 1997. Modulation of nonspecific defence mechanisms and specific immune responses after suppression induced by xenobiotics. (w:) Aquaculture Application of Controlled Drug and Vaccine Delivery, International Workshop, 21 - 23 Maj 1997 Villa Manin di Passariano (UD) Italy;
 9. Studnicka M., Siwicki A.K., Rymuszka A.,  Bownik A. 1997. Immunotoksyczne działanie wybranych pestycydów na ryby. (w:) Zanieczyszczenie środowiska wodnego a zdrowotność ryb - materiały sesji naukowej, Puławy 12-13 czerwca 1997;
 10. Siwicki A.K., Studnicka M., Morand M. 1997 Immunotoksykologia porównawcza. (w:) Wpływ ksenobiotyków na układ odpornościowy, Kazimierz Dolny 1997;
 11. Rymuszka A., Siwicki A.K., Studnicka M., Morand M. 1997. Wpływ związków z grupy pyretroidów i triazyn na aktywność makrofagów i limfocytów - badania in vitro u ryb. (w:) Wpływ ksenobiotyków na układ odpornościowy, Kazimierz Dolny 1997;
 12. Siwicki A.K., Studnicka M., Morand M., Rymuszka A. i in. 1997. Modulowanie komórkowej i humoralnej odpowiedzi immunologicznej po supresji indukowanej chemoterapeutykami - badania eksperymentalne.    (w:) Wpływ ksenobiotyków na układ odpornościowy, Kazimierz Dolny 1997;
 13. Studnicka M., Dunier M., Siwicki A.K., Morand M. 1997. Zastosowanie biostymulatorów w korygowaniu reaktywności immunologicznej upośledzonej pestycydami fosforoorganicznymi. (w:) Wpływ ksenobiotyków na układ odpornościowy, Kazimierz Dolny 1997;
 14. Siwicki A.K., Studnicka M., Terech – Majewska E., Kazuń K., Głąbski E., Rymuszka A., Bownik A. 1997. Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska: Wpływ preparatów fosforoorganicznych na komórki immunokompetentne oraz nieswoistą i swoistą odpowiedź immunologiczną u ryb. Materiały z Konferencji- Pszczyna 1997;
 15. Studnicka M., Siwicki A.K., Terech-Majewska E., Rymuszka A., Kazuń K., Głąbski E., Bownik A. 1997. Wpływ wybranych pestycydów (-HCH, Glifosat) na nieswoiste mechanizmy obronne ryb-badania eksperymentalne. Materiały z Konferencji - Pszczyna 1997;
 16. Rymuszka A. Studnicka M., Siwicki A.K., Bownik A. Badania eksperymentalne nad wpływem pestycydów z agrupy pyretroidów i triazyn na komórkowe mechanizmy obronne oraz poziom cytokin u ryb. Materiały z Konfrencji- Pszczyna 1997.

1996

 1. Siwicki A.K., Klein P., Kiczka W., Morand M. and Studnicka M. 1996. In vitro modulating effects of monomer and dimerized lysozyme on polmorphonuclear (PMN) and mononuclear (MN) Cell Activity- Modulators od immune responses. The Evolutionary Trail, 221-232;
 2. Studnicka M., Rymuszka A., Błasiak E., Siwicki A.K. 1996. Wpływ wybranych pestycydów a-HCH i Roundup na mechanizmy obronne ryb - badania eksperymentalne. (w:) Biologiczne monitorowanie środowiska - Kazimierz Dolny, 137-148;
 3. Rymuszka A., Studnicka M., Bownik A. 1996. Warzywa i owoce jako biologiczne markery skażenia środowiska. (w:) Biologiczne skażenia srodowiska - Kazimierz Dolny, 87 - 96;
 4. Siwicki A.K., Morand M., Studnicka M., Rymuszka A., Bownik A.,  Kazuń K., Głąbski E., Terech - Majewska  E. 1996. Zastosowanie syntetycznych i naturalnych immunolodulatorów w celu podwyższenia odporności ryb na infekcje wirusowe i bakteryjne. X Kongres PTNW, Wrocław;
 5. Siwicki A.K., Rymuszka A., Głącski E., Terech - Majewska E. 1996. Białka ostrej fazy u ryb - możliwości zastosowania w monitorowaniu skażenia środowiska wodnego. (w:) Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska - Kazimierz Dolny, 173-177;
 6. Siwicki A.K., Klein P., Kiczka K., Morand M., Studnicka M. 1996. Application of ELISPOT assay for quantification of antibody secreting cells (ASC) after in vivo immunization of fish by vaccines and lysozyme (KLP -602). VIIIth International Symosium of Laboratory Diagnosticians, Jerusalem, Izrael, 6;
 7. Siwicki A.K., Studnicka M., Rymuszka A., Morand M. 1996. Tetrazolium - Based Colorimentric Assay (MTT reduction) a sensitive and simple technique for study the lymphocyte proliferation in fish. VIIIth International Symosium of Veterinary Laboratory Jerusalem, Izrael,44.

1995

 1. Siwicki A.K., Studnicka M. (i inni). 1995. Przeciwciała monoklonane w badaniach immunologicznych i diagnostyce chorób ryb. (w:) Przeciwciała monoklonalne w immunologii i diagnostyce-Puławy, 65-80;

 2. Siwick A.K., Studnicka M., Morand M. 1995. Zastosowanie cytometrii przepływowej do badań immunologicznuch i diagnostyki chorób ryb. (w:) Przeciwciała monoklonalne w immunologii i diagnostyce- Puławy, 143-153;

 3. Siwicki A.K., Anderson D.P.,  Studnicka M. 1995. Modulujący wpływ glukanu1.3/1.6 oraz chitozanu na komórki immunologicznie aktywne u ryb - badania. Polish Journal of Imunology 20;

 4. Siwicki A.K., Studnicka M., Morand M., Rymuszka A., Terech- Majewska E. 1995. Badania eksperymentalne nad modulacją odporności komórkowej i humoralnej u ryb po supresji indukowanej insektycydami. Polish Journal of Immunology 20;

 5. Siwicki A.K., Morand M., Rymuszka A., Kazuń K., Głąbski E., Studnicka  M. 1995. Badania nad wpływem monomeru i dimeru lizizymu  (Lydium - KLP, KLP - 602) na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne oraz odporność przeciw wirusowi IPN w ryb. Polish Journal of Immunology 20;

 6. Siwicki A.K., Rymuszka A., Szymańska B., Studnicka M. 1995. Wpływ mutagenu TNF-alpha na aktywność neutrofili, makrofagów i proliferację limfocytów oraz na poziom komórek produkujących przeciwciała (ASC) u ryb. Polish Journal of immunology 20.

POSTERY, ABSTRAKTY:

 1. Rymuszka A., Sierosławska A. 2009. Immunotoksyczne i nefrotoksyczne oddziaływanie toksyn sinicowych na organizmy żywe. V konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Wpływ ksenobiotyków i zagrożeń cywilizacyjnych na mechanizmy odporności i angiogenezy oraz możliwości zapobiegania", Jurata 2009; 
 2. Bowink A., Rymuszka A., Sierosławska A., Skowroński T. 2009. Anatoxin-a is an immunotoxic agent in fish in vitro. The first joint PSE-SERAC Conference on Ekotoxicology 16-19 september, Kraków. "Ecotoxicology in the real world";
 3. Rymuszka A., Sierosławska A., Bownik A., Skowroński T. 2009. Influence of cyanotoxins on humoral immune parameters of fish. The first joint PSE-SERAC Conference on Ekotoxicology 16-19 september, Kraków. "Ecotoxicology in the real world";
 4. Rymuszka A., Sierosławska A., Bownik A., Skowroński T. 2009. Effects of anatoxin-a on the selected immune functions of the fish cells. 14th Interdisciplinary Toxicology Conference, TOXCON, 01-03.06.2009, Brno, Czech Republic;
 5. Sierosławska A., Rymuszka A. 2009. Cyanotoxins influence on the neuroendocrine and immune systems. V Konferencja Naukowo- Szkoleniowa "Wpływ ksenobiotyków i zagorżeń cywilizacyjnych na mechanizmy oporności i angiogenezy oraz możliwości zapobiegania", 28-30.05.2009;
 6. Sierosławska A., Rymuszka A. 2009. Cyanohepatotoxins influence on the neruoendocrine and immune systems. 14 th Interdisciplinary Toxicology Conference, TOXCON, 01-03.06.2009, Brno, Czech Republic;
 7. Rymuszka A., Sierosławska A., Bownik A., Skowroński T. 2008. Zastosowanie wybranych biotestów do oceny toksyczności sinicowych zakwitów wód. Międzynarodowa XV konferencja Naukowo - Techniczna. "Zapobieganie zanieczyszceniu, przekształacniu i degradacji środowiska";
 8. Rymuszka A., Sierosławska A., Bownik A., Skorowński T. 2008. Microcystin-LR modulates selected immune parameters and induces necrosis/apoptosis of carp leucocytes isolated from head kidney. The 1st Tnternational Workshop on the Aguatic Toxicology and Biomonitoring, Vodnany;
 9. Sierosławska A., Rymuszka A., Adamczyk A., Bownik A., Skowroński T. 2008. Ocena toksyczności zakwitu sinic w zbiorniku hodowlanym w poblużu Lublina. II Konferencja  "Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska", 26-27.09.2008, Wrocław- Szklarska Poręba;
 10. SierosławskaA., Rymuszka A., Bownik A., Skowroński T. 2008. Cyanotoxins can influence the immune cell functions in fish, (Shell)fish Immunology. Workshop 22-27.06.2008, Wageningen University, Holand;
 11. Rymuszka A., Sierosławska A., Bonik A., Skowroński T. 2008. Immunotoxic potential of cyantoxins on the immune system of fish. XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunologu, 14-17.05.2008, Kraków;
 12. Sierosławska A., Rymuszka A., Siwicki A.K. 2008. Effects of chloramphenicol and ciprofloxacin on teh selected functions of rabbit phagocytic cells. XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immnology, 14-17.052008, Kraków;
 13. Sierosławska A., Siwicki A.K., Terech-Majewska E., Rymuszka A. 2005. The influence of norfloxacin nicotinate on the selected immune functions in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 12th Congress of Polish socienty of clinical and experimental immunology. 19-22 may;
 14. Bownik A., Studnicka M., Siwicki A.K. 2001. Effect of staphylococcal leukocidins on proliferative response ohead kidney lymphocytes in fish, Polish  Journal of Veterinary Sciences 4:106;
 15. Bownik A., Studnicka M., Siwicki A.K. 2001. Influence of staphylococcal leukocidins on macrophage activity in fish – in vitro experimental study, Pol J Vet Sci 4:107;
 16. Bownik A., Szmigielski S., Siwicki A.K. 2001. Effect of synergohymenotropic staphylococcal toxins on human immune system. Polish Journal of Veterinary Sciiences 4:108;
 17. Rymuszka A., Studnicka M., Siwicki A.K., Sierosławska A., Bownik A. 2001. Comparative studies on the effect of cypermethrin on the immunocompetence cells in carp (Cyprinus carpio L) and rabbit (Oryctolagus cuniculus) – an in vitro study. Polisch Journal of Veterinary Sciences 4:147;
 18. Rymuszka A., Studnicka M., Siwicki A.K., Sierosławska A. 2001. The modulatory influence of dimerized lysozyme (KLP-602) on the immune system of the rabbit (Oryctolagus cuniculus) after suppression of selected pesticides. Polish Journal of Veterinary Sciences 4:148;
 19. Rymuszka A., Studnicka M., Siwicki A.K., Sierosławska A. 2001. Studies on the influence of pyrethroids on the nonspecific defence parameters in the rabbit (Oryctolagus cuniculus). Polisch Journal of Veterinary Sciences 4:149;
 20. Sierosławska A., Siwicki A.K., Studnicka M., Rymuszka A. 2001. The study on the in vitro infuence of oxytetracycline on selected functions of carp (Cyprinus carpio) leucocytes. Polisch Journal of Veterinary Sciences 4:155;
 21. Siwicki A.K., Bownik A., Szmigielski S. 2001. Immunotoxicity of leukocidins: influence of staphylococcal leukocidins on blood phagocytes activity in dogs (Canis familiaris). Polish Journal of Veterinary Sciences 4:156;
 22. Siwick A.K.i, Bownik A., Szmigielski S. 2001. Immunotoxicity of leukocidins: effect of staphylococcal leukocidins on blood lymphocyte proliferation in dogs (Canis familiaris). Polisch Journal of Veterinary Sciences 4:157;
 23. Rymuszka A. In vitro study on the effects of bifenthrin on cellular immunity of carp (Cyprinus carpio). Materiały Pokonferencyjne IV Kongresu Immunologów Weterynaryjnych, 11-12 września 2003 r., Olsztyn, s. 44;
 24. Sierosławska A., Siwicki A.K. Wpływ in vitro cyprofloksacyny na wybrane funkcje leukocytów pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).  IV Kongres Immunologów Weterynaryjnych, 11-12 września 2003 r., Olsztyn, (poster);
 25. Rymuszka A., Studnicka M., Siwicki A.K., Sierosławska A. 2002. Comparative study on influence of atrazine on metabolic activity of phagocytes in heterotermic and homothermic animals. Central European Journal of Immunology vol. 27 (Supp.I).
 26. Sierosławska A., Studnicka M., Siwicki A.K., Rymuszka A. 2002. Badania in vitro nad wpływem cyprofloksacyny i pefliksacyny na komórki immunokompetentne królika (Oryctolagus cuniculus). XI zjazd polskiego towarzystwa immunologii doświadczalnej i klinicznej. "Immunologia w nowym tysiącleciu".

Wygłoszone referaty:

 

 1. "Oddziaływanie cyjanotoksyny na organizmy żywe". Polskie Towarzystwo Toksykologiczne, IMW Lublin, 13 marzec, 2008. Bownik A., Rymuszka A., Sierosławska A., Skowroński T.;
 2. "Microcystin-LR modulates selected immune parameters and induces necrosis/apoptosis of carp leucocytes". Rymuszka A.,Sierosławska A., Bownik A., Skowroński T. 1st. International Workshop "Aquatic Toxicology and Biomonitoring", 27-29.08.2008  Vodnany, Czech Republic;
 3. "Oddziaływanie cyjanotoksyn na układ odpornościowy ryb". Bownik A., Rymuszka A., Sierosławska A., Skowroński T. II Konferencja "Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska ", 26-27.09 2008, Wrocław - Szklarska Poręba;
 4.  "Badania in vitro nad wpływem chloramfenikolu i florfenikolu na odporność komórkową i humoralną karpia (Cyprinus carpio) i królika (Oryctolagus cuniculus)''.VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, 31.05.-02.06.99 Międzyzdroje, s. 45;
 5.  "Immunomodulujący wpływ dimeru lizozymu (KLP-602) na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne ryb po supresji indukowanej wybranymi pestycydami". VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, 31.05.-02.06.99 Międzyzdroje, s. 146;
 6. "Oddziaływanie cyjanotoksyn na organizmy żywe". IV konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Immunomodulacja badania doświadczalne i kliniczne" Jurata, 25-26. 05.2007;
 7. "Oddziaływanie cyjanotoksyny, anatoksyny-a na układ odpornościowy ryb''. Pierwsza Krajowa Konferencja Ekotoksykologizna i Warsztaty Naukowe "Ekotoksykologia w ohronie Środowiska Glebowego i Wodnego", IUNG-Puławy, 14-16.10.2007;
 8. "Badania nad wpływem cyprofloksacyny i pefloksacyny na komórki immunokompetentne pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)". VIII Nuakowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, 8-11 wrzesień; Łódź 2002;
 9. "Badania nad wpływem preparatu Nurelle D550 na odpowiedź proliferacyjną limfocytów ryb. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego". Bownik A., Rymuszka A., Sierosławska A., Skowroński T.
Autor: Katarzyna Kaca
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 10:53 - Agnieszka Welman-Styk