Łukasz Maślanka
Ideowy obraz Rosji w pismach Josepha de Maistre'a
Nr projektu: 2012/05/N/HS2/00555
Finansowany przez NCN
Realizacja: styczeń 2013-grudzień 2015

Katarzyna Wołowska

Kontekstowa wirtualizacja sensu w perspektywie interpretacyjnej

Nr projektu: 2011/03/B/HS2/05440

Finansowany przez NCN

Realizacja: grudzień 2012-grudzień 2014

 

Witold Wołowski

Didaskalia i didaskaliczność (w dramacie i nie tylko)

Nr projektu: 2011/01/B/HS2/05063

Finansowany przez NCN

Realizacja: grudzień 2011 - grudzień 2013

 

Paulina Mazurkiewicz

Francusko-polska terminologia rodziny na bazie korpusu równoległego

Grant promotorski realizowany pod kierunkiem dr hab. Doroty Śliwy, prof. KUL

Nr projektu: N N104 225038

Finansowany przez MNiSW

Realizacja : marzec 2010 - sierpień 2012

 

Katarzyna Wołowska

Opozycje sensu w dyskursie

Nr projektu: N N104 224535

Finansowany przez MNiSW

Realizacja: wrzesień 2008 - wrzesień 2010

 

Paweł Matyaszewski

Filozofia społeczna Josepha de Maistre

Nr projektu 5 H01 E 023 20

Finansowany przez Komitet Badań Naukowych

Realizacja: 2001-2002.

 

Urszula Paprocka-Piotrowska

Complexité conceptuelle. Référence aux procès. L’acquisition du lexique verbal et adverbial chez des polonophones et francophones en L1 et chez des apprenants polonophones du français L2

Nr projektu 1 H01 D 017 27

Finansowany przez MNiI

Realizacja : 2004 - 2005

 

Sebastian Piotrowski

Realizacja zadań językowych a sposób dostępu do języka obcego w procesie uczenia się języka francuskiego; przykład polskiej szkoły średniej

Grant promotorski realizowany pod kierunkiem dr hab. Michała Kaczmarkowskiego, prof. KUL

Nr projektu 5 H01 D 006 20

Finansowany przez Komitet Badań Naukowych

Realizacja: 2001-2002

 

Urszula Paprocka-Piotrowska

Le développement de la temporalité chez des apprenants polonophones débutant en français

Grant promotorski realizowany pod kierunkiem dr hab. Michała Kaczmarkowskiego, prof. KUL

Nr projektu 1 H01 D 006 17

Finansowany przez Komitet Badań Naukowych

Realizacja: 1999-2000

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2012, godz. 23:30 - Edyta Kociubińska