Podróże duże i małe

Wywiad z dr Piotrem Wasilewskim

Radio Lublin, 2 V 2020

 

"Le théâtre à (re)découvrir"

Wywiad z prof. Witoldem Wołowskim

TV KUL, 19 V 2016

 

Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy

Wywiad z prof. Urszulą Paprocką-Piotrowską

TV KUL, 22 VI 2015

Reportaż TVP Lublin, 22 VI 2015

 

Paweł Matyaszewski, Les « Lettres persanes » décryptées

Artykuł w Sud Ouest, 7 XII 2014

 

Patrick Modiano laureatem Nagrody Nobla

Wywiad z dr Edytą Kociubińską

Radio Lublin, 12 X 2014

 

 

XXXVII Olimpiada Języka Francuskiego

Wywiad z dr hab. Magdaleną Sową

Reportaż AKF, 10 I 2014

 

Po Dyktandzie Romanisty

Wywiad z dr hab. Magdaleną Sową

Reportaż AKF, 14 I 2014

 

II Dyktando Romanisty

Wywiad z dr hab. Magdaleną Sową

Reportaż AKF, 8 I 2014

 

Order Kawalerski Palm Akademickich dla prof. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej

Reportaż AKF, 2 X 2013

 

I Dyktando z języka francuskiego i hiszpańskiego

Reportaż AKF, 15 I 2013

 

Terminy i relacje a problem przekładu

Wywiad z prof. Dorotą Śliwą

Akademicka Kronika Filmowa, 4 V 2011

 

Wybór przekładów i esejów Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej

Wywiad z prof. Witoldem Wołowskim

Radio Lublin, 26 XII 2010

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2022, godz. 18:09 - Edyta Kociubińska