Aktualności / Wydarzenia

Granty NPRH dla naukowców z KUL

8 lipca Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo narodowe. Spośród złożonych 83 wniosków 30 zostało zakwalifikowanych do finansowania, wśród nich znalazły się  dwa projekty naukowców z KUL. Pozytywną ocenę otrzymał projekt prof. Sławomira Łukasiewicza pt. Zbigniew Jordan - zapomniany emigracyjny krytyk marksizmu i totalitaryzmu. Pisma zebrane i korespondencja. Drugi projekt z pozytywną oceną otrzymał prof. Bogumił Szady, który będzie realizować przedsięwzięcie pt. Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.). Od harmonizacji danych do syntezy.

 

Zbigniew Jordan - zapomniany emigracyjny krytyk marksizmu i totalitaryzmu. Pisma zebrane i korespondencja to projekt, którego celem jest przypomnienie postaci i myśli Zbigniewa Jordana oraz krytyczna edycja jego tekstów poświęconych m.in. koncepcjom politycznym, w tym poświęconym rozwiązaniom geopolitycznym oraz alternatywnej regionalnej organizacji politycznej; analizie i krytyce powojennych realiów konstytuujących funkcjonowanie europejskich reżimów niedemokratycznych, systemu politycznego i polityki wewnętrznej PRL,  filozoficznej krytyce marksizmu i dyskursu wykorzystującego marksizm jako ideologiczną podstawę legitymizacji ustrojowych rozwiązań w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Z kolei projekt Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.). Od harmonizacji danych do syntezy ma na celu przygotowanie dwuczęściowej syntezy (1 - monografia z częścią atlasowo-słownikową, 2 - baza danych i aplikacja internetowa) dotyczącej rozwoju podziałów terytorialnych Kościoła łacińskiego na ziemiach historycznie związanych z państwem polskim. W trakcie trwania projektu zostanie przeprowadzona digitalizacja map, inwentarzy, katalogów i innych materiałów, które będą stanowiły główną podstawę informacyjną opracowania. Zastosowanie baz danych i technologii GIS umożliwi harmonizację informacji przestrzennych i atrybutowych, a następnie przygotowanie pracy monograficznej oraz przestawienie całości zgromadzonego materiału w Internecie w postaci aplikacji internetowej, serwisów oraz danych do pobrania. W wymiarze metodycznym przygotowane zostaną rozwiązania służące gromadzeniu oraz integracji danych dotyczących podziałów terytorialnych Kościoła łacińskiego z repozytoriami zewnętrznymi, m.in. zostanie opracowany dziedzinowy słownik kontrolowany.