Aktualności / Wydarzenia

Granty w konkursie MINIATURA 6

Konkurs NCN Miniatura 6Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną listę laureatów konkursu MINIATURA 6. Wśród 56 naukowców, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę ekspertów, znalazło się dwoje pracowników KUL - dr inż. Ewa Wnuk (Instytut Nauk Biologicznych) oraz dr Michał Klukowski (Instytut Nauk Teologicznych).

Dr Wnuk w ramach grantu wykona badania wstępne dotyczące oceny wpływu galusanu epigalokatechiny na toksyczność kadmu i wanadu w warunkach hodowli in vitro. Konsekwencje związane ze środowiskową ekspozycją na metale ciężkie są jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. W ciągu ostatnich lat badania epidemiologiczne wykazały, że nawet niska ekspozycja człowieka m.in. na kadm (poprzez dietę, palenie tytoniu lub zanieczyszczone powietrze) sprzyja rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych, osteoporozy oraz zapalenia nerek. Ponadto znane jest działanie rakotwórcze kadmu w odniesieniu do płuc oraz potencjalne działanie rakotwórcze w obrębie nerek, prostaty i piersi. Ekspozycja środowiskowa (poprzez zanieczyszczoną wodę lub powietrze) na mniej znany wanad została powiązana m.in. z nowotworami tarczycy  oraz jego niekorzystnym wpływem na rozwój ciąży. W zwalczaniu negatywnych skutków działania metali ciężkich istotną rolę odgrywa wykorzystanie antyoksydantów.  Galusan epigallokatechiny (EGCG), to związek z grupy polifenoli, wykazujący działania antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antynowotworowe. Ponieważ mechanizm toksycznego działania kadmu i wanadu (podobniejak innych metali) jest silnie związany z indukcją stresu oksydacyjnego, zasadna jest hipoteza, że EGCG jako przeciwutleniacz może łagodzić ich toksyczność, która wymaga potwierdzenia w badaniach.

Natomiast dr Michał Klukowski będzie prowadził kwerendy i wizyty badawcze związane z analizą paleograficzną rękopisów esseńskiego Listu Halachicznego "4QMMT (rkp. 4Q313: 4Q394-399). W ramach grantu wykona analizę paleograficzna siedmiu rękopisów, które składają się na jeden z najważniejszych dokumentów odkrytych w Wadi Qumran, tj. 4QMMT ‒ „Niektóre uczynki Prawa” (rkp. 4Q313; 4Q394-399). Dokument ten został odkryty w 1952 r. i prawdopodobnie jest to list, pochodzący z drugiej połowy II w. przed Chr., skierowany przez założyciela wspólnoty z Qumran do jednego z władców Judy, który wezwany jest do pouczenia kapłanów świątyni jerozolimskiej odnośnie do właściwego wypełniania Prawa Mojżeszowego. Analiza paleograficzna rękopisów składających się na dokument 4QMMT jest istotnym krokiem w realizacji przyszłego projektu badawczego, którego celem jest publikacja nowego wydania krytycznego dokumentu 4QMMT. Planowany projekt zostanie przedłożony w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki ‒ SONATINA.