Indeks elektroniczny – co student musi wiedzieć

 

Co student musi zrobić?

1. Założyć konto na platformie e-kul – w ten sposób uzyskuje dostęp do indeksu elektronicznego. Można z niego korzystać w dowolnym miejscu przy pomocy każdego urządzenia połączonego z internetem.

 

2. 6 tygodni przed sesją sprawdzić zawartość indeksu elektronicznego – czy umieszczone są tam wszystkie jego zajęcia, czy zgadzają się numery grup. W razie rozbieżności czy braków trzeba to wyjaśnić w dziekanacie (składając podanie do dziekana o wprowadzenie koniecznych zmian).

 

3. Zgłaszać się na zaliczenia i egzaminy z legitymacją studencką .

 

4. W razie nieobecności na zaliczeniu/egzaminie niezwłocznie poinformować dziekanat o tym fakcie np. telefonicznie. Brak takiej informacji do końca sesji zwykłej będzie skutkowało wstawieniem dwói dziekańskiej w pierwszym terminie!

Ponadto w regulaminowym terminie (po ustaniu przyczyny nieobecności) student musi złożyć udokumentowane podanie o usprawiedliwienie tej nieobecności.

 

5. Jeśli zmieniają się jego dane kontaktowe: adres aktualnego zamieszkania, numer telefonu, adres e-mailowy zaktualizować swoje dane w dziekanacie. Bez tego nie będzie możliwe przekazanie studentowi niektórych ważnych informacji!

 

 

Co student może zrobić?

1. Na pisemny wniosek otrzymać indeks papierowy (po wniesieniu opłaty w wysokości 4 zł) i zbierać w nim oceny z zaliczeń i egzaminów. Indeks ten nie jest dokumentem przebiegu studiów.

 

2. Sprawdzić harmonogram sesji za pośrednictwem platformy e-kul na miesiąc przed sesją.

 

3. Wydrukować ze swojego konta listę obowiązujących go zaliczeń i egzaminów.

 

4. Za pomocą dowolnego urządzenia połączonego z internetem sprawdzić oceny otrzymane na zaliczeniu czy egzaminie w 3 godz. od ich wpisania przez prowadzącego.

 

5. Sprawdzić na swoim koncie decyzje w sprawach toku studiów: o zaliczeniu semestru, powtarzaniu semestru, powtarzaniu przedmiotu, skreśleniu z listy studentów, po wprowadzeniu informacji przez dziekanat do indeksu elektronicznego.

 

6.Wydrukować ze swojego konta listę zaliczonych zajęć wraz z ocenami.

 

 

Czego student nie musi robić?

1. Odwiedzać dziekanatu w celu odebrania i złożenia karty zaliczeniowej i indeksu.

 

2. Zbierać zaliczeń na karcie zaliczeniowej i w indeksie.

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2018, godz. 11:59 - Magdalena Grela-Tokarczyk